"icon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

icon rzeczownik

rzeczownik + icon
Kolokacji: 43
fashion icon • pop icon • style icon • icon of culture • rock icon • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
2. pop icon = ikona popowa pop icon
3. style icon = ikona stylu style icon
icon + rzeczownik
Kolokacji: 5
icon painting • icon painter • icon status • Icon Production • Icon Award
icon + czasownik
Kolokacji: 8
icon representing • icon appears • icon depicts • icon shows • icon indicates • ...
czasownik + icon
Kolokacji: 17
click on these icons • use icons • display icons • paint icons • see icons • ...
przymiotnik + icon
Kolokacji: 79
cultural icon • American icon • religious icon • national icon • Russian icon • ...
przyimek + icon
Kolokacji: 10
with icons • of icons • on these icons • to icons • for icons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.