BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"hunt" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hunt rzeczownik

rzeczownik + hunt
Kolokacji: 80
witch hunt • treasure hunt • scavenger hunt • Mr. Hunt • Helen Hunt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. witch hunt = polowanie na czarownice witch hunt
2. treasure hunt = poszukiwanie skarbów treasure hunt
  • In a way, the show takes the form of a treasure hunt.
  • They want you to stay out of the treasure hunt.
  • It is like a treasure hunt to see what you can find.
  • It was an hour or so later when the treasure hunt started.
  • Well it wouldn't matter because you see, the treasure hunt takes the kids all around the show ground.
  • Walking through the house is like going on a treasure hunt.
  • The player who won the most money went on the treasure hunt.
  • But there are other fun activities to do, like a treasure hunt.
  • I'm not paying you to go on a treasure hunt.
  • He and his partner were off on another treasure hunt.
3. scavenger hunt = gra, której uczestnicy muszą uzbierać zestaw różnych przedmiotów scavenger hunt
4. Mr. Hunt = Mr. Polowanie Mr. Hunt
5. Helen Hunt = Helena Hunt Helen Hunt
6. Lamar Hunt = Lamar Polowanie Lamar Hunt
7. playoff hunt = playoff polowanie playoff hunt
8. Jeremy Hunt = Jeremy Polowanie Jeremy Hunt
hunt + rzeczownik
Kolokacji: 8
Hunts Point • Hunt Valley • Hunt brother • hunt club • Hunt Ball • ...
hunt + czasownik
Kolokacji: 21
hunt begins • hunt goes • Mr. Hunt says • discovered by Hunt • published by Hunt • ...
przymiotnik + hunt
Kolokacji: 16
successful hunt • great hunt • annual hunt • good hunt • nationwide hunt • ...
przyimek + hunt
Kolokacji: 9
by Hunt • on the hunt • in the hunt • of the hunt • to the hunt • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.