"huge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

huge przymiotnik

huge + rzeczownik
Kolokacji: 1036
huge amount • huge success • huge number • huge loss • huge crowd • huge hit • huge sum • huge difference • huge increase • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. huge amount = ogromna ilość huge amount
2. huge success = olbrzymi sukces huge success
3. huge number = olbrzymia liczba huge number
4. huge loss = olbrzymia strata huge loss
5. huge crowd = olbrzymi tłum huge crowd
6. huge hit = olbrzymi przebój huge hit
7. huge sum = olbrzymia suma huge sum
8. huge difference = olbrzymia różnica huge difference
9. huge increase = olbrzymi wzrost huge increase
10. huge fan = potężny fan huge fan
11. huge problem = olbrzymi problem huge problem
13. huge impact = olbrzymi wpływ huge impact
14. huge tree = olbrzymie drzewo huge tree
15. huge profit = olbrzymi zysk huge profit
16. huge debt = olbrzymi dług huge debt
17. huge chunk = olbrzymi kawał huge chunk
18. huge quantity = olbrzymia ilość huge quantity
19. huge wave = olbrzymia fala huge wave
20. huge investment = olbrzymia inwestycja huge investment
21. huge cost = olbrzymi koszt huge cost
22. huge advantage = olbrzymia zaleta huge advantage
23. huge hole = olbrzymia dziura huge hole
24. huge gap = olbrzymia luka huge gap
25. huge volume = olbrzymia pojemność huge volume
27. huge pile = olbrzymia sterta huge pile
28. huge audience = olbrzymia publiczność huge audience
29. huge step = wielki krok huge step
30. huge demand = olbrzymie żądanie huge demand
32. huge range = olbrzymi zakres huge range
33. huge variety = olbrzymia różnorodność huge variety
34. huge mass = olbrzymia masa huge mass
35. huge block = olbrzymi blok huge block
36. huge rock = olbrzymi rock huge rock
37. huge collection = olbrzymia kolekcja huge collection
38. huge screen = olbrzymi ekran huge screen
40. huge part = olbrzymia część huge part
41. huge window = olbrzymie okno huge window
42. huge building = olbrzymi budynek huge building
43. huge area = olbrzymi obszar huge area
44. huge mistake = olbrzymi błąd huge mistake
45. huge hand = olbrzymia ręka huge hand
46. huge body = olbrzymie ciało huge body
47. huge project = olbrzymi projekt huge project
48. huge machine = olbrzymia maszyna huge machine
49. huge eye = olbrzymie oko huge eye
50. huge room = olbrzymi pokój huge room
51. huge head = potężna głowa huge head
52. huge man = potężny człowiek huge man
53. huge door = olbrzymie drzwi huge door
54. huge effort = olbrzymi wysiłek huge effort
55. huge change = olbrzymia zmiana huge change
56. huge influence = olbrzymi wpływ huge influence
57. huge creature = potężna istota żywa huge creature
58. huge productivity boon = potężny skarb wydajności huge productivity boon
59. huge thing = olbrzymia rzecz huge thing
60. huge beast = potężna bestia huge beast
61. huge complex = olbrzymi kompleks huge complex
62. huge stone = olbrzymi kamień huge stone
63. huge surplus = olbrzymi nadwyżka huge surplus
64. huge cloud = olbrzymia chmura huge cloud
65. huge risk = olbrzymie ryzyko huge risk
66. huge opportunity = olbrzymia okazja huge opportunity
67. huge house = olbrzymi dom huge house
68. huge army = olbrzymie wojsko huge army
69. huge role = olbrzymia rola huge role
70. huge ship = olbrzymi statek huge ship
71. huge slab = olbrzymia płyta huge slab
72. huge portion = olbrzymia część huge portion
73. huge fire = olbrzymi ogień huge fire
74. huge majority = olbrzymia większość huge majority
75. huge company = olbrzymia spółka huge company
76. huge challenge = olbrzymie wyzwanie huge challenge
77. huge deal = olbrzymia umowa huge deal
78. huge structure = olbrzymia struktura huge structure
79. huge margin = olbrzymi margines huge margin
80. huge piece = olbrzymi kawałek huge piece
81. huge influx = ogromny napływ huge influx
82. huge force = olbrzymia siła huge force
83. huge leap = olbrzymi skok huge leap
84. huge space = olbrzymia przestrzeń huge space
85. huge cut = olbrzymie cięcie huge cut
86. huge grin = olbrzymi uśmiech huge grin
87. huge figure = olbrzymia liczba huge figure
88. huge potential = olbrzymi potencjał huge potential
89. huge boost = olbrzymi wzrost huge boost
90. huge arm = olbrzymie ramię huge arm
91. huge population = olbrzymia populacja huge population
92. huge smile = szeroki uśmiech huge smile
93. huge size = olbrzymia wielkość huge size
94. huge issue = olbrzymie wydanie huge issue
95. huge victory = olbrzymie zwycięstwo huge victory
96. huge statue = olbrzymi posąg huge statue
97. huge wall = olbrzymia ściana huge wall
98. huge bulk = olbrzymie cielsko huge bulk
99. huge hall = olbrzymia sala huge hall
100. huge wing = olbrzymie skrzydło huge wing
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 196
czasownik + huge
Kolokacji: 4
look huge • grow huge • loom huge • feel huge
przysłówek + huge
Kolokacji: 10
potentially huge • impossibly huge • equally huge • absolutely huge • unbelievably huge • ...
huge + przyimek
Kolokacji: 6
huge in • huge with • huge for • huge to • huge by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.