"housing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

housing rzeczownik

rzeczownik + housing
Kolokacji: 40
council housing • student housing • emergency housing • income housing • family housing • ...
housing + rzeczownik
Kolokacji: 149
housing unit • housing project • housing development • housing market • housing estate • Housing Authority • housing complex • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. housing unit = lokal mieszkalny housing unit
2. housing project = osiedle mieszkaniowe (zazwyczaj dla biedoty) housing project
3. housing development = dzielnica mieszkaniowa, osiedle mieszkaniowe housing development
5. housing estate = dzielnica mieszkaniowa, osiedle mieszkaniowe housing estate
6. Housing Authority = ministerstwo ds. mieszkaniowych Housing Authority
  • The system she has run since 1990 is the nation's largest housing authority.
  • The housing authority also came under closer control of the city government.
  • The agency provides about $75 million a year to the housing authority.
  • He later become the executive director of the housing authority, holding the position for many years.
  • Officials from the housing authority did not return phone calls for comment.
  • Q. How big is the staff at the housing authority?
  • The state was also the first to establish a local public housing authority.
  • The Chicago league has an annual budget of $80,000, which comes from the housing authority.
  • "We think it's much better to do it this way than set up a housing authority," she said.
  • Federal officials said the money could have been used for improvements to any of the housing authority's property.
7. housing stock = zasoby mieszkaniowe housing stock
8. housing complex = kompleks budynków mieszkalnych housing complex
9. housing program = program mieszkaniowy housing program
10. housing shortage = brak mieszkań housing shortage
11. housing boom = boom na rynku nieruchomości, boom mieszkaniowy housing boom
12. housing crisis = kryzys na rynku nieruchomości housing crisis
14. housing agency = agencja mieszkaniowa housing agency
15. housing price = cena mieszkaniowa housing price
16. Housing Community Renewal = Wspólnotowe Odnowienie mieszkaniowe Housing Community Renewal
17. housing bubble = bańka mieszkaniowa housing bubble
18. housing area = obszar zabudowy mieszkaniowej housing area
20. housing department = wydział lokali mieszkalnych housing department
21. housing plan = plan mieszkaniowy housing plan
22. housing problem = problem mieszkaniowy housing problem
23. housing cost = koszt mieszkaniowy housing cost
24. housing industry = przemysł mieszkaniowy housing industry
25. housing policy = polityka mieszkaniowa housing policy
26. housing sector = sektor mieszkaniowy housing sector
27. housing association = spółdzielnia mieszkaniowa housing association
28. housing scheme = plan mieszkaniowy housing scheme
29. housing construction = budownictwo mieszkaniowe housing construction
30. housing need = potrzeba mieszkaniowa housing need
32. housing official = urzędnik mieszkaniowy housing official
33. housing developer = developer mieszkaniowy housing developer
34. Housing Act = Ustawa mieszkaniowa Housing Act
35. housing condition = warunek mieszkaniowy housing condition
36. housing group = grupa mieszkaniowa housing group
37. housing option = opcja mieszkaniowa housing option
38. housing police = policja mieszkaniowa housing police
39. Federal Housing Administration = agencja państwowa zajmująca się ubezpieczaniem kredytów hipotecznych (w USA) Federal Housing Administration
housing + czasownik
Kolokacji: 6
Housing starts • housing consists • housing provides • housing builds • housing costs • ...
czasownik + housing
Kolokacji: 39
provide housing • build housing • find housing • create housing • include housing • need housing • ...
przymiotnik + housing
Kolokacji: 131
affordable housing • public housing • low-income housing • permanent housing • subsidized housing • temporary housing • ...
przyimek + housing
Kolokacji: 16
of housing • for housing • on housing • in housing • with housing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.