KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"housing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

housing rzeczownik

rzeczownik + housing
Kolokacji: 40
council housing • student housing • emergency housing • income housing • family housing • ...
housing + rzeczownik
Kolokacji: 149
housing unit • housing project • housing development • housing market • housing estate • Housing Authority • housing complex • ...
housing + czasownik
Kolokacji: 6
Housing starts • housing consists • housing provides • housing builds • housing costs • ...
czasownik + housing
Kolokacji: 39
provide housing • build housing • find housing • create housing • include housing • need housing • ...
przymiotnik + housing
Kolokacji: 131
affordable housing • public housing • low-income housing • permanent housing • subsidized housing • temporary housing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
2. public housing = budownictwo komunalne, budynki komunalne public housing
  • There are 270,000 families on the waiting list for public housing.
  • More than 4,500 families are on the city's waiting list for public housing.
  • "Rich people are simply not going to live next to public housing."
  • The waiting list for public housing is between 1,000 and 1,200 families.
  • More than 14,500 people are on a waiting list for public housing.
  • There is a 13,464-person waiting list for public housing, up 40 percent in three years.
  • More than 10 percent of the city's 600,000 people live in public housing.
  • Today, most of the public housing under the court order is nearly built.
  • Money for public housing would be cut by $382 million, or 6 percent, to $6 billion.
  • And there was a year's waiting list to get on public housing.
3. new housing = nowy mieszkaniowy new housing
4. low-income housing = o niskich dochodach mieszkaniowy low-income housing
5. permanent housing = stały mieszkaniowy permanent housing
6. subsidized housing = budownictwo socjalne, lokal socjalny, subsydiowanie budownictwa subsidized housing
7. temporary housing = tymczasowy mieszkaniowy temporary housing
8. low-cost housing = tani mieszkaniowy low-cost housing
9. collective housing = spółdzielnia mieszkaniowy collective housing
10. social housing = budownictwo socjalne, lokal socjalny, subsydiowanie budownictwa social housing
11. residential housing = mieszkalny mieszkaniowy residential housing
12. private housing = prywatny mieszkaniowy private housing
13. decent housing = przyzwoite warunki mieszkaniowe decent housing
14. moderate-income housing = umiarkowany-dochód mieszkaniowy moderate-income housing
15. cheap housing = tani mieszkaniowy cheap housing
16. low housing = niski mieszkaniowy low housing
17. better housing = lepszy mieszkaniowy better housing
18. transitional housing = przejściowy mieszkaniowy transitional housing
19. middle-income housing = średniozamożny mieszkaniowy middle-income housing
20. adequate housing = odpowiedni mieszkaniowy adequate housing
21. senior housing = starszy mieszkaniowy senior housing
22. on-campus housing = mieszczący się na kampusie mieszkaniowy on-campus housing
23. terraced housing = ukształtowany tarasowo mieszkaniowy terraced housing
24. poor housing = zły warunek mieszkaniowy poor housing
25. substandard housing = niskiej jakości mieszkaniowy substandard housing
26. modern housing = współczesny mieszkaniowy modern housing
27. free housing = wolny mieszkaniowy free housing
28. market-rate housing = rynkowy-stawka mieszkaniowy market-rate housing
29. expensive housing = drogi mieszkaniowy expensive housing
przyimek + housing
Kolokacji: 16
of housing • for housing • on housing • in housing • with housing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.