"household" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

household rzeczownik

rzeczownik + household
Kolokacji: 16
television household • U.S. household • family household • income household • TV household • ...
household + rzeczownik
Kolokacji: 132
household size • household name • household income • household item • household good • household chore • household appliance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. household size = wielkość domowa household size
2. household name = powszechnie znane nazwisko household name
7. household appliance = elektryczne urządzenie gospodarstwa domowego, sprzęt AGD household appliance
8. household word = utarte słowo, dobrze znane słowo household word
9. household product = produkt domowy household product
10. household spoon = łyżka domowa household spoon
11. household object = przedmiot domowy household object
12. household staff = personel domowy household staff
13. household servant = służący domowy household servant
14. household pet = zwierzę domowe household pet
16. household task = zadanie domowe household task
17. household budget = budżet domowy household budget
19. Household Cavalry = kawaleria przyboczna Household Cavalry
22. household duty = obowiązek domowy household duty
24. household help = pomoc domowa household help
household + czasownik
Kolokacji: 36
watched by several households • household earning • household receives • household pays • household spends • ...
czasownik + household
Kolokacji: 25
live in several households • consist of several households • grow up in a household • make up of several households • household headed • ...
przymiotnik + household
Kolokacji: 102
individual household • American household • royal household • average household • poor household • low-income household • ...
przyimek + household
Kolokacji: 18
per household • of households • from households • to households • with several households • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.