BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) empty, vacant, half-empty
Kolokacji: 3
(7) packed, crowded, overcrowded
Kolokacji: 3
(13) main, independent
Kolokacji: 2
(20) little, tiny, miniature
Kolokacji: 3
(26) dark, gloomy, dingy
Kolokacji: 3
(27) private, individual, secluded
Kolokacji: 3
1. public house = szynk, bar, pub, piwiarnia public house
  • You'll find a public house along the road within the hour.
  • Support the public house as a focus of community life.
  • During the 18th century, the building was used as a public house.
  • Thus, the history of the site as a public house began.
  • It used to be a public house but is now a private home.
  • They could not, in fact, use a public house of any kind.
  • At the present time there is only the public house left.
  • "I want to go to the office of the public house in this building."
  • There has been a public house of that name on the site since the 1720s.
  • This too is a very old building, but it has not always been a public house.
2. respective house = odpowiedni dom respective house
3. communal house = wspólny dom communal house
4. common house = wspólny dom common house
(30) American, English
Kolokacji: 2
(32) local, pharmaceutical
Kolokacji: 2
(37) French, Parisian
Kolokacji: 2
(39) comfortable, cozy
Kolokacji: 2
(51) narrow, certain
Kolokacji: 2
(54) fiscal, financial, commercial
Kolokacji: 3
(55) sold-out, unsold
Kolokacji: 2
(59) Japanese, Indian
Kolokacji: 2
(60) strange, quaint
Kolokacji: 2
(62) Italianate
Kolokacji: 1
(63) wrong, ugly, squalid
Kolokacji: 3
(65) fortified, moated
Kolokacji: 2
(68) split-level, rival, boxy
Kolokacji: 3
(70) German, Prussian
Kolokacji: 2
(71) Dutch, Austrian, Hungarian
Kolokacji: 3
(74) warm, smart, strong
Kolokacji: 3
(75) bawdy, dirty
Kolokacji: 2
(78) Elizabethan, Tudor-style
Kolokacji: 2
(79) Chinese, Irish, beloved
Kolokacji: 3
(81) rectangular, round, domed
Kolokacji: 3
(82) Roman, Italian
Kolokacji: 2
(83) Spanish, Spanish-style
Kolokacji: 2
(84) sturdy, well-preserved
Kolokacji: 2
(89) decrepit, rickety
Kolokacji: 2
(91) occasional, random
Kolokacji: 2
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.