BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) empty, vacant, half-empty
Kolokacji: 3
(7) packed, crowded, overcrowded
Kolokacji: 3
(13) main, independent
Kolokacji: 2
(20) little, tiny, miniature
Kolokacji: 3
(26) dark, gloomy, dingy
Kolokacji: 3
(27) private, individual, secluded
Kolokacji: 3
1. public house = szynk, bar, pub, piwiarnia public house
2. respective house = odpowiedni dom respective house
3. communal house = wspólny dom communal house
4. common house = wspólny dom common house
  • "You can go to the common house in the evening," he told his wife.
  • More radically, perhaps, they take turns cooking dinner in the common house.
  • The residents all seem to feel better talking about their common house and fate.
  • The second construction, common house, was completed in April 2006.
  • "They don't make a distinction about using a common house."
  • They were in the common house talking right now.
  • "The meeting in the common house is over," she told him.
  • Almost everyone in the community was already in the common house.
  • The fire was spreading from the roof of the common house to the church.
  • It is not true that we are trying to build our common house from the roof down.
(30) American, English
Kolokacji: 2
(32) local, pharmaceutical
Kolokacji: 2
(37) French, Parisian
Kolokacji: 2
(39) comfortable, cozy
Kolokacji: 2
(51) narrow, certain
Kolokacji: 2
(54) fiscal, financial, commercial
Kolokacji: 3
(55) sold-out, unsold
Kolokacji: 2
(59) Japanese, Indian
Kolokacji: 2
(60) strange, quaint
Kolokacji: 2
(62) Italianate
Kolokacji: 1
(63) wrong, ugly, squalid
Kolokacji: 3
(65) fortified, moated
Kolokacji: 2
(68) split-level, rival, boxy
Kolokacji: 3
(70) German, Prussian
Kolokacji: 2
(71) Dutch, Austrian, Hungarian
Kolokacji: 3
(74) warm, smart, strong
Kolokacji: 3
(75) bawdy, dirty
Kolokacji: 2
(78) Elizabethan, Tudor-style
Kolokacji: 2
(79) Chinese, Irish, beloved
Kolokacji: 3
(81) rectangular, round, domed
Kolokacji: 3
(82) Roman, Italian
Kolokacji: 2
(83) Spanish, Spanish-style
Kolokacji: 2
(84) sturdy, well-preserved
Kolokacji: 2
(89) decrepit, rickety
Kolokacji: 2
(91) occasional, random
Kolokacji: 2
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.