PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
8. house seems = dom wydaje się house seems
11. house sells = dom sprzedaje się house sells
12. house remains = dom pozostaje house remains
15. house holds = dom mieści house holds
16. house falls = dom zawala się house falls
17. house begins = dom zaczyna się house begins
19. house comes = dom przychodzi house comes
22. house needs = dom potrzebuje house needs
23. house goes = dom załamuje się house goes
25. House considers = Izba obraduje House considers
27. house gets = dom dostaje house gets
28. house appears = dom pojawia się house appears
29. house builds = budowy ciała domu house builds
31. House adopts = Izba przyjmuje House adopts
32. house opens = świeże powietrza domu house opens
36. House moves = Izba przeprowadza się House moves
40. House meets = Izba spełnia House meets
41. house shows = dom jest widoczny house shows
42. house dating = dom spotykając się house dating
44. house starts = dom zaczyna się house starts
45. White House releases = Zwolnienia Białego Domu White House releases
48. house feels = dom jest house feels
50. White House issues = Kwestie Białego Domu White House issues
55. White House seeks = Biały Dom szuka White House seeks
56. house survives = dom ocaleje house survives
57. house sees = dom widzi house sees
58. house exists = dom istnieje house exists
60. house collapses = dom zawala się house collapses
61. House finds = Izba znajduje House finds
62. house becomes = dom staje się house becomes
64. House refers = Izba przekazuje House refers
65. house grows = dom rośnie house grows
67. house keeps = dom trzyma house keeps
68. House accepts = Izba przyjmuje House accepts
69. house changes = zmiany domu house changes
70. house runs = dom biegnie house runs
72. House fails = Izba oceny niedostateczne House fails
73. house occupies = dom zajmuje house occupies
74. house leaves = liście domu house leaves
75. House acts = Izba akty House acts
76. house represents = dom reprezentuje house represents
77. house settles = ławy ze skrzynią domu house settles
78. House chooses = Izba wybiera House chooses
79. house lays = pieśni domu house lays
80. house loses = dom przegrywa house loses
81. House elects = Izba wybiera House elects
82. house sets = dom umieszcza house sets
83. house rises = dom wzrasta house rises
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.