BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) arrest, hold, burglary
Kolokacji: 3
(2) Republican, GOP
Kolokacji: 2
(13) version
Kolokacji: 2
(15) museum, bank, side, York
Kolokacji: 4
(16) price, payment, value, sales
Kolokacji: 4
(18) fire, demolition, Mix, burning
Kolokacji: 4
(19) plant, pet, strategist
Kolokacji: 3
(20) race, color, group
Kolokacji: 3
(24) light, counterpart, ethics
Kolokacji: 3
(27) spokesman, spokeswoman
Kolokacji: 2
(28) tour, fly, window
Kolokacji: 3
(29) wine, brew
Kolokacji: 2
1. house wine = wino stołowe house wine
  • Dinner for two with a glass of house wine, $115.
  • Average cost of a meal is $40 to $46 a person with the house wine and tax.
  • Dinner is about $130 for two, with a glass of house wine.
  • Between $30 and $40 a person with a half bottle of house wine.
  • Dinner for two with house wine can run $60 to $70.
  • The cost is about $21 for two, including the house wine.
  • A house wine is on offer, or you can bring your own.
  • Dinner for two here with the house wine runs about $45.
  • Dinner for two with the house wine is about $50.
  • A simple dinner for two can stay under $23 with the house wine.
2. house brew = piwo domu house brew
(30) salad, special
Kolokacji: 2
(31) cat, whip, sergeant-at-arms
Kolokacji: 5
(32) Gingrich
Kolokacji: 1
(33) servant, Clerk, maid
Kolokacji: 3
(37) Sparrow, finch, Wren
Kolokacji: 3
(38) colleague, fellowship
Kolokacji: 2
(39) debate, sponsor
Kolokacji: 2
(41) builder, dust
Kolokacji: 2
(43) proposal, report, approval
Kolokacji: 3
(44) cleaning, renovation, cleaner
Kolokacji: 3
(45) legislature, Appropriation
Kolokacji: 2
(46) purchase, sale, buyer
Kolokacji: 3
(48) site, website, pianist
Kolokacji: 4
(49) Press, magazine, producer
Kolokacji: 3
(50) keeper, sitter, guard, steward
Kolokacji: 4
(51) Veteran, parliamentarian
Kolokacji: 2
(52) dress, wiring
Kolokacji: 2
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.