BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"host" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

host czasownik

host + rzeczownik
Kolokacji: 77
host matches • host concerts • host events • host services • host a conference • host a party • host a series • ...
czasownik + host
Kolokacji: 11
begin hosting • defend hosting • start hosting • include hosting • chosen to host • ...
host + przyimek
Kolokacji: 31
hosted by • hosted since • host during • host until • host including • ...
host + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
originally hosted • hosted annually • later host • once host • regularly host • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.