"horizon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

horizon rzeczownik

rzeczownik + horizon
Kolokacji: 10
Playwrights Horizon • event horizon • time horizon • Rosemont Horizon • investment horizon • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. Playwrights Horizon = Dramaturdzy Horyzont Playwrights Horizon
2. event horizon = horyzont zdarzeń (wokół czarnej dziury) event horizon
3. time horizon = horyzont czasu time horizon
horizon + rzeczownik
Kolokacji: 6
horizon line • Horizon League • Horizon Air • Horizon Media • Horizon Award • ...
horizon + czasownik
Kolokacji: 8
horizon expands • horizon glows • horizon seems • horizon widens • horizon broadens • ...
czasownik + horizon
Kolokacji: 8
expand one's horizons • scan the horizon • horizon called • widen one's horizons • stretch to the horizon • ...
przymiotnik + horizon
Kolokacji: 65
western horizon • eastern horizon • distant horizon • new horizon • far horizon • southern horizon • northern horizon • ...
przyimek + horizon
Kolokacji: 18
from horizon • below the horizon • above the horizon • beyond the horizon • toward the horizon • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.