"holy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

holy przymiotnik

holy + rzeczownik
Kolokacji: 149
holy place • holy man • holy day • holy war • holy city • holy water • holy site • holy grail • holy book • holy month • Holy shit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. holy place = święte miejsce, sanktuarium holy place
2. holy man = święty człowiek holy man
3. holy day = dzień świąteczny holy day
4. holy war = święta wojna holy war
5. holy city = święte miasto holy city
6. holy water = woda święcona holy water
7. holy site = święta witryna holy site
8. holy grail = święty graal holy grail
9. holy book = święta książka holy book
10. holy month = święty miesiąc holy month
11. Holy shit = Święte gówno Holy shit
12. holy order = święte polecenie holy order
13. Holy Emperor = Święty Cesarz Holy Emperor
14. holy shrine = święte sanktuarium holy shrine
15. Holy Empire = Święte Imperium Holy Empire
16. holy relic = święty relikt holy relic
18. Holy Spirit = Duch Święty Holy Spirit
20. holy name = święte imię holy name
21. Holy cow = Święta krowa Holy cow
22. holy land = święta ziemia holy land
23. holy ground = święta ziemia holy ground
24. holy warrior = święty wojownik holy warrior
27. holy communion = święta wspólnota holy communion
28. holy word = święte słowo holy word
29. holy mountain = święta góra holy mountain
32. holy text = święty tekst holy text
33. holy writ = święty nakaz sądowy holy writ
34. holy thing = święta rzecz holy thing
35. holy temple = święta świątynia holy temple
36. holy hell = święte piekło holy hell
holy + przyimek
Kolokacji: 3
holy of • holy to • holy in

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.