"historical" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

historical przymiotnik

historical + rzeczownik
Kolokacji: 552
Historical Society • historical record • historical event • historical figure • historical novel • historical significance • historical context • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
10. historical site = miejsce historyczne, miejsce ze wcześniejszej epoki historical site
15. historical importance = historyczne znaczenie historical importance
23. historical fiction = powieść historyczna, fikcja historyczna historical fiction
24. historical period = historyczny okres historical period
25. historical value = historyczna wartość historical value
33. historical drama = dramat historyczny, dramat kostiumowy, serial kostiumowy, film historyczny, film kostiumowy historical drama
37. historical moment = historyczny moment historical moment
41. historical material = historyczny materiał historical material
45. historical reason = historyczny powód historical reason
47. historical subject = historyczny temat historical subject
55. historical work = historyczna praca historical work
57. historical time = historyczny czas historical time
58. historical population = historyczna populacja historical population
61. historical region = kraina historyczna historical region
62. historical root = historyczny korzeń historical root
63. historical name = historyczne imię historical name
65. historical connection = historyczne połączenie historical connection
70. historical book = historyczna książka historical book
73. historical tie = historyczny krawat historical tie
76. historical experience = historyczne doświadczenie historical experience
77. historical term = historyczny termin historical term
78. historical setting = historyczna sceneria historical setting
79. historical basis = historyczna podstawa historical basis
80. historical role = historyczna rola historical role
81. historical link = historyczne połączenie historical link
83. historical process = historyczny proces historical process
85. historical theme = historyczny temat historical theme
86. historical standard = historyczny standard historical standard
88. historical reality = historyczna rzeczywistość historical reality
91. historical origin = pradawne źródło historical origin
92. historical painting = malarstwo historyczne historical painting
94. historical knowledge = historyczna wiadomość historical knowledge
95. historical point = historyczny punkt historical point
99. historical circumstance = historyczna okoliczność historical circumstance
100. historical city = historyczne miasto historical city
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
przysłówek + historical
Kolokacji: 3
purely historical • most historical • strictly historical

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.