"hire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hire rzeczownik

rzeczownik + hire
Kolokacji: 5
car hire • boat hire • La Hire • bike hire • Monsieur Hire
hire + rzeczownik
Kolokacji: 4
cycle hire scheme • hire car • hire purchase • hire company
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. cycle hire scheme = plan cyklu wynajmu cycle hire scheme
2. hire car = samochód z wypożyczalni, wynajęty samochód hire car
przymiotnik + hire
Kolokacji: 8
new hire • private hire • recent hire • potential hire • local hire • ...
przyimek + hire
Kolokacji: 4
for hire • of hires • on hire • to hires

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.