Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"high" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

high przymiotnik

high + rzeczownik
Kolokacji: 1249
high school • high level • high rate • high education • high price • high cost • high standard • high quality • high speed • high risk • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. high point = szczyt, apogeum, główny punkt (np. wycieczki, wydarzenia) high point
10. high speed = wysoka prędkość high speed
11. high risk = wysokie zagrożenie high risk
  • I took them all the way to their own high court and was about to win.
  • We are going to take the case to high court.
  • They turned their attention to other members of the high court.
  • Well, he'll be tried by a higher court than we have in this life.
  • That's what the British high court had 2 say 2day.
  • He served on the high court from 1981 until 1991.
  • He left the state's high court at the end of the term in 1876.
  • As is always the case, the high court offered no reasons for its decision.
  • He is the nation's second black to head a state's highest court.
  • It was the only time that the high court met outside of the Capital.
16. high ground = tereny wyżej położone high ground
20. high honor = wysoki honor high honor
22. high peak = wysoki szczyt high peak
25. high altitude = wysoki pułap, duża wysokość high altitude
27. high rank = wysoka ranga high rank
28. high wind = silny wiatr high wind
29. high proportion = wysoka proporcja high proportion
30. high dose = wysoka dawka high dose
32. high profile = wysoki profil, ważne miejsce high profile
33. high elevation = wysoka wysokość high elevation
35. high hope = wielka nadzieja high hope
37. high tide = przypływ (na oceanie, morzu) high tide
38. high note = wysoka nuta high note
39. high demand = wysokie zapotrzebowanie high demand
40. high frequency = wysoka częstotliwość (występowania czegoś) high frequency
41. high heel = wysoki obcas high heel
45. high regard = wysoka ocena high regard
46. high command = naczelne dowództwo high command
47. high wage = wysokie zarobki high wage
48. high sea = pełne morze high sea
49. high salary = wysoki pobór high salary
50. high praise = najwyższa pochwała high praise
51. high bidder = wysoki licytant high bidder
52. high heat = wysoki ogień high heat
53. high volume = duża ilość (np. towarów sprzedanych) high volume
56. high unemployment = wysoki poziom bezrobocia high unemployment
57. high income = komin płacowy high income
59. high fee = wysoka opłata high fee
66. high incidence = wysoka zapadalność high incidence
67. high bid = wysoka oferta high bid
68. high energy = duża energia high energy
69. high esteem = wielki szacunek high esteem
70. high gear = przekładnia biegu szybkiego high gear
73. high fever = wysoka gorączka high fever
74. high jump = skok wzwyż high jump
76. high return = większy zwrot (z inwestycji) high return
77. high premium = wysoka premia high premium
78. high rent = wysoki czynsz high rent
79. high cheekbone = wysoka kość policzkowa high cheekbone
82. high probability = wysokie prawdopodobieństwo high probability
84. high altar = ołtarz główny high altar
86. high drama = dramatyczny moment high drama
87. high pitch = wysokie boisko high pitch
88. high noon = samo południe high noon
89. high decoration = wysoka dekoracja high decoration
92. high pay = wysoka płaca high pay
93. high plateau = wysoki płaskowyż high plateau
95. high overhead = wysokie koszty ogólne high overhead
96. high forehead = wysokie czoło high forehead
97. high ridge = wysoki grzbiet high ridge
98. high scorer = gracz\, który zdobył dużą liczbę punktów high scorer
99. high achievement = wysokie osiągnięcie high achievement
100. high latitude = szerokość geograficzna wysoka high latitude
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 214
czasownik + high
Kolokacji: 113
rise high • pile high • rank high • ride high • fly high • climb high • score high • leap high • run high • reach high • hold high • set high • ...
przysłówek + high
Kolokacji: 136
relatively high • slightly higher • extremely high • significantly higher • unusually high • considerably higher • fairly high • ...
high + przyimek
Kolokacji: 40
high above • high among • high since • high on • high in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.