ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"hear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hear czasownik

hear + rzeczownik
Kolokacji: 270
hear rumors • hear footsteps • hear arguments • hear shouts • hear tales • hear testimony • hear complaints • hear gunshots • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(16) voice, water, way, wing, part
Kolokacji: 5
1. hear one's breathing = słyszeć czyjś oddychanie hear one's breathing
2. hear one's breath = słyszeć czyjś oddech hear one's breath
3. hear one's intake = słyszeć czyjś pobór hear one's intake
  • Dan heard his intake of breath as he came to a dead stop.
  • I could hear his intake of breath above the wind.
  • She felt more than heard his intake of breath.
  • But he heard Sword's sharp intake of breath over the phone.
  • The general heard her startled intake of breath and looked up.
  • He heard her sharp intake of breath and spun around.
  • She heard her father's sharp intake of breath on the other end.
  • On the seat beside her, she heard David's sharp intake of breath.
  • He felt more than heard her intake of breath, and pushed on before she could interrupt.
  • He heard Ann's intake of breath and felt his own skin crawl.
4. hear gasps = usłysz gwałtowne wdechy hear gasps
5. hear one's snores = słyszeć czyjś chrapania hear one's snores
(20) side, one, English
Kolokacji: 3
(21) confession, threat, rat
Kolokacji: 3
(22) foot, horse, piece, man, hoof
Kolokacji: 5
(25) mother, father, parent, animal
Kolokacji: 4
(26) heart, stuff, ability
Kolokacji: 3
(27) child, son, kid, daughter
Kolokacji: 4
(28) concern, Enterprise
Kolokacji: 2
(29) commotion, splash
Kolokacji: 2
(30) whine, grievance
Kolokacji: 2
(31) time, hour, life
Kolokacji: 3
(32) opportunity, chance
Kolokacji: 2
(34) song, call, birdsong
Kolokacji: 3
(36) criticism, legend, fire
Kolokacji: 3
(37) car, door, engine, glass
Kolokacji: 4
(38) note, tone, opera, blue
Kolokacji: 4
(40) question, matter, problem
Kolokacji: 3
(41) claim, accusation, allegation
Kolokacji: 3
(45) excuse, apology
Kolokacji: 2
(46) snatch, catch, dozens
Kolokacji: 3
(47) recording, tape
Kolokacji: 2
(48) God, DAVID
Kolokacji: 2
(49) sob, dog, heel
Kolokacji: 3
(50) wolf, coyote
Kolokacji: 2
(51) dragon, rock
Kolokacji: 2
(52) snippet, fragment
Kolokacji: 2
czasownik + hear
Kolokacji: 57
keep hearing • remember hearing • begin hearing • report hearing • strain to hear • start hearing • want to hear • wait to hear • ...
hear + przyimek
Kolokacji: 58
hear about • hear out • hear from • heard above • heard throughout • ...
hear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 72
heard before • barely hear • hardly hear • frequently heard • actually hear • once hear • clearly heard • suddenly hear • hear later • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.