PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. head north = zmierzać na północ head north
3. head northeast = główny północny wschód head northeast
4. head southeast = głowa na południowy wschód head southeast
5. head west = główny zachód head west
6. head a commission = bądź na czele komisji head a commission
7. head the list = bądź na początku listy head the list
8. head southwest = głowa na południowy zachód head southwest
10. head a group = bądź na początku grupy head a group
13. head the company = bądź na czele spółki head the company
14. head the team = bądź na czele zespołu head the team
15. head the subcommittee = bądź na czele podkomisji head the subcommittee
16. head the government = bądź na czele rządu head the government
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.