KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"haul" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

haul czasownik

haul + rzeczownik
Kolokacji: 59
haul trains • haul ass • haul loads • haul water • haul cargo • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) ass, body, company
Kolokacji: 3
(3) load, supply, ton
Kolokacji: 3
(4) water, hay, food, fish
Kolokacji: 4
(5) cargo, freight, good, line
Kolokacji: 4
(7) equipment, net
Kolokacji: 2
1. haul equipment = wyposażenie łupu haul equipment
  • After long haggling over environmental concerns and hauling equipment into a remote area, the well was sunk.
  • Back then he hauled equipment by horse and wagon.
  • They've got to haul the arms and equipment, also.
  • One appeared to be a heavy transport, probably used to haul trash or equipment to and from the landfill.
  • Murdoch often hauls heavy loads and equipment, like Rocky the crane.
  • But they didn't want to be hauling equipment now.
  • Five teams of four women plan to spend about two weeks each on the moving sea ice, hauling equipment and supplies northward.
  • In the assault transport role, it was to be mostly used to haul heavy equipment instead of troops.
  • Most commonly used to haul heavy equipment, cranes, bulldozers, etc.
  • Sedentary work is required as well as walking, hauling equipment, and driving.
2. haul nets = siatki łupu haul nets
(11) trash, garbage, waste, debris
Kolokacji: 4
(12) service, people, grocery, flag
Kolokacji: 4
(13) thing, chair, furniture
Kolokacji: 3
czasownik + haul
Kolokacji: 4
used to haul • begin hauling • start hauling • help haul
haul + przyimek
Kolokacji: 32
haul out • haul off • haul up • haul down • haul into • ...
haul + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 11
hauled away • hauled ashore • regularly hauled • haul upward • slowly hauled • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.