ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. hand one's loss = ręka czyjś strata hand one's loss
2. hand an envelope = podaj kopertę hand an envelope
3. hand the keys = podaj klucze hand the keys
  • I handed her a glass of stuff and sat down on the bed.
  • William sat on the bed and handed her a glass.
  • Her eyes held mine as she handed me my glass.
  • I studied his face when he handed me a glass.
  • Within moments, he was handing a glass to his wife.
  • She handed me a glass, and we both drained them.
  • He handed her the pills and a glass of water.
  • She handed him three pills and a glass of water.
  • He handed her a small blue pill and a glass of water.
  • Night before last he'd handed her a glass of champagne.
7. hand the paper = podaj papier hand the paper
9. hand a cup = podaj filiżankę hand a cup
10. hand power = ręka moc hand power
11. hand one's defeat = ręka czyjś porażka hand one's defeat
12. hand control = kontrola ręki hand control
13. hand a sheet = podaj kartkę hand a sheet
14. hand the phone = podaj telefon hand the phone
15. hand one's drink = ręka czyjś napój hand one's drink
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.