"hall" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hall rzeczownik

rzeczownik + hall
Kolokacji: 430
City Hall • town hall • Carnegie Hall • concert hall • dining hall • music hall • residence hall • Baseball Hall • entrance hall • Seton Hall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. City Hall = urząd miasta, urząd miejski City Hall
3. Carnegie Hall = słynna sala koncertowa w Nowym Jorku Carnegie Hall
6. music hall = widowisko rewiowo-kabaretowe music hall
10. Seton Hall = Seton Sala Seton Hall
11. lecture hall = sala wykładowa, aula lecture hall
12. exhibition hall = hala wystawowa, sala wystawowa exhibition hall
13. dance hall = sala taneczna dance hall
14. mess hall = kantyna (w wojsku) mess hall
15. Hockey Hall = Hokej Sala Hockey Hall
18. banquet hall = sala bankietowa banquet hall
19. meeting hall = sala konferencyjna meeting hall
20. Prentice Hall = Prentice Sala Prentice Hall
21. pool hall = klub bilardowy pool hall
27. Tammany Hall = Tammany Hall (stowarzyszenie Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych) Tammany Hall
28. parish hall = sala parafialna parish hall
29. prayer hall = sala modlitewna prayer hall
  • The school has a sports hall, which is open for public use.
  • It now has its own sports hall which is also open to public after school hours.
  • The school had a new sports hall built a few years ago.
  • As a result, a new sports hall has been built.
  • It takes place in spring and nearly every sports hall is used.
  • The sports hall had a bar in it which i'd never seen before.
  • Also to find are a football field and a sports hall.
  • The new sports hall was completed in 2002 at a cost of £1,400,000.
  • A sports hall has been completed, which is available for the use of the public.
  • By 1988 the school built a new technology block and a sports hall.
31. union hall = sala związkowa union hall
32. village hall = miejscowa sala village hall
33. entry hall = sala wejścia entry hall
34. community hall = dom kultury, ośrodek kultury community hall
35. church hall = sala parafialna church hall
37. Mr. Hall = Mr. Sala Mr. Hall
38. school hall = sala szkolna school hall
39. Hallmark Hall = Cecha charakterystyczna Sala Hallmark Hall
40. Borough Hall = Dzielnica Sala Borough Hall
41. Guild Hall = Stowarzyszenie Sala Guild Hall
42. Rock Roll Hall = Rolka rockowa Sala Rock Roll Hall
44. Alumni Hall = Wychowankowie Sala Alumni Hall
45. study hall = pora dnia w szkole przeznaczona na samodzielną naukę study hall
46. John Hall = John Hall John Hall
47. Weill Recital Hall = Weill sala koncertowa Weill Recital Hall
48. Independence Hall = Niezależność Sala Independence Hall
49. Avery Fisher Hall = Avery Fisher Sala Avery Fisher Hall
50. Alice Tully Hall = Alice Tully Hall Alice Tully Hall
52. Albert Hall = Albert Sala Albert Hall
53. Annie Hall = Annie Sala Annie Hall
54. recital hall = sala koncertowa recital hall
55. Songwriters Hall = Tekściarze Sala Songwriters Hall
56. bingo hall = budynek z salą do gry w bingo bingo hall
58. Trinity Hall = Trójca Sala Trinity Hall
59. College Football Hall = Sala college'u piłkarska College Football Hall
60. beer hall = piwna sala beer hall
61. audience hall = sala publiczności audience hall
62. Peter Hall = Peter Hall Peter Hall
63. Mel Hall = Mel Sala Mel Hall
64. marble hall = marmurowa sala marble hall
65. Westminster Hall = Westminster Sala Westminster Hall
66. exhibit hall = sala dowodu rzeczowego exhibit hall
67. Webster Hall = Webster Sala Webster Hall
69. County Hall = Sala hrabstwa County Hall
70. cinema hall = sala kina cinema hall
71. Jim Hall = Jim Sala Jim Hall
72. rehearsal hall = sala próby rehearsal hall
73. market hall = hala targowa market hall
74. Scott Hall = Scott Sala Scott Hall
75. Michigan Hall of Honor = Michigan Sala Honoru Michigan Hall of Honor
76. performance hall = sala wykonania performance hall
77. Ms. Hall = Ms. Sala Ms. Hall
78. gambling hall = sala gier hazardowych gambling hall
79. Hall of Fame inductee = Panteon osoba świeżo wcielona do wojska Hall of Fame inductee
81. drill hall = sala wiertarki drill hall
83. Alexander Hall = Alexander Sala Alexander Hall
85. arrivals hall = hala przylotów arrivals hall
86. Legion Hall = Legion Sala Legion Hall
87. center hall = sala centrum center hall
88. NFL Hall = NFL Sala NFL Hall
89. Radio City Music Hall = Widowisko rewiowo-kabaretowe radiowe miasta Radio City Music Hall
90. Florence Gould Hall = Florencja Gould Sala Florence Gould Hall
91. food hall = sala spożywcza food hall
92. stone hall = kamienna sala stone hall
93. upstairs hall = sala na górze upstairs hall
94. St Edmund Hall = St Edmund Sala St Edmund Hall
96. Daryl Hall = Daryl Sala Daryl Hall
97. ticket hall = sala biletów ticket hall
98. Jerry Hall = Jerry Sala Jerry Hall
99. College Hall = Sala college'u College Hall
100. council hall = sala komisji council hall
hall + rzeczownik
Kolokacji: 32
hall door • Seton Hall University • town hall meeting • City Hall Park • hall closet • ...
hall + czasownik
Kolokacji: 74
hall opens • Hall plays • Hall makes • hall leads • Mr. Hall says • ...
czasownik + hall
Kolokacji: 91
race Hall • induct into one's Hall • hold at the Royal Hall • serve as a meeting hall • make at Carnegie Hall • induct to the Ice Hall • ...
przymiotnik + hall
Kolokacji: 128
main hall • future Hall • front hall • great hall • long hall • central hall • small hall • large hall • big hall • new hall • old hall • vast hall • ...
przyimek + hall
Kolokacji: 31
in front of City Hall • including Hall • by Hall • with Hall • such as Carnegie Hall • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.