"hair" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hair rzeczownik

rzeczownik + hair
Kolokacji: 45
silver hair • body hair • chestnut hair • hair of one's head • chest hair • cross hair • gold hair • dog hair • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. silver hair = srebrne włosy silver hair
2. body hair = owłosienie body hair
3. chestnut hair = kasztanowe włosy chestnut hair
4. hair of one's head = włosy z czyjś głowa hair of one's head
5. chest hair = włosy klatkie piersiowej chest hair
6. cross hair = siatka nitek, krzyż nitek cross hair
7. gold hair = włosy złote gold hair
8. dog hair = włosy psa dog hair
9. jet hair = włosy odrzutowe jet hair
10. platinum hair = włosy platynowe platinum hair
hair + rzeczownik
Kolokacji: 78
hair color • hair loss • hair salon • hair dryer • hair follicle • hair style • hair stylist • hair growth • hair cut • hair spray • ...
hair + czasownik
Kolokacji: 184
hair falls • hair grows • hair hangs • hair stands • hair pulls • hair looks • hair turns • hair curls • hair makes • hair frames • hair goes • ...
czasownik + hair
Kolokacji: 208
cut one's hair • run through one's hair • wear one's hair • brush one's hair • stroke one's hair • pull one's hair • wash one's hair • ...
przymiotnik + hair
Kolokacji: 342
black hair • long hair • dark hair • blond hair • brown hair • white hair • red hair • gray hair • short hair • curly hair • thick hair • ...
przyimek + hair
Kolokacji: 32
of hair • with hair • in one's hair • through one's hair • to one's hair • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.