PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) angel, spirit, deity, Group
Kolokacji: 4
(3) News, reporter, report
Kolokacji: 3
(4) exchange, switchboard
Kolokacji: 2
(6) Network, Industry, Film
Kolokacji: 3
(7) Council, UK
Kolokacji: 2
(8) website, site
Kolokacji: 2
(9) journalist, writer, blog
Kolokacji: 3
1. Guardian journalist = Dziennikarz strażnika Guardian journalist
  • I am not sure where Guardian journalists get there ideas on price.
  • If Guardian journalists are paying £13k for 2.5kwp they must be crazy.
  • The best of the general election campaign out there, supplied by readers and Guardian journalists.
  • Even if this was simple, which it isn't, a Guardian journalist is hardly going to let you know that's what he or she does.
  • We ask a Guardian journalist who he thinks was responsible for this attack.
  • I sometimes wonder if Guardian journalists bother to do any research before writing.
  • But would Guardian journalists be brave enough to make an association like that?
  • We'll also be drawing on reporting from the hundreds of Guardian journalists based around the world.
  • He says Guardian journalists believe they serve a serious civic purpose.
  • I'd love to read a Guardian journalist's take on this.
2. Guardian writer = Pisarz strażnika Guardian writer
3. Guardian blog = Blog strażnika Guardian blog
(11) editor, office, Technology
Kolokacji: 3
(12) BBC
Kolokacji: 1
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.