"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) angel, spirit, deity, Group
Kolokacji: 4
(3) News, reporter, report
Kolokacji: 3
(4) exchange, switchboard
Kolokacji: 2
(6) Network, Industry, Film
Kolokacji: 3
(7) Council, UK
Kolokacji: 2
(8) website, site
Kolokacji: 2
(9) journalist, writer, blog
Kolokacji: 3
1. Guardian Weekly = Strażnik Tygodnik Guardian Weekly
2. Guardian interview = Wywiad strażnika Guardian interview
3. Guardian review = Przegląd strażnika Guardian review
4. Guardian Award = Strażnik Nagroda Guardian Award
5. Guardian First Book Award = Strażnik Pierwsza Książka Nagroda Guardian First Book Award
  • The book was longlisted for the Guardian First Book Award on 24 August 2007.
  • The collected edition was released to much acclaim, winning the Guardian First Book Award, amongst others.
  • He won 1966's Guardian First Book Award.
  • Sandstorm was shortlisted for the Guardian First Book Award (2012).
  • No Logo was shortlisted for the Guardian First Book Award 2000.
  • Can we also do a Not the Guardian First Book Award?
  • The novel was shortlisted for the Guardian First Book Award in 2010.
  • No Logo was also short-listed for the Guardian First Book Award in 2000.
  • It was short-listed for the Guardian First Book Award.
  • Her novel, Trumpet (1998), won the Guardian First Book Award.
(11) editor, office, Technology
Kolokacji: 3
(12) BBC
Kolokacji: 1
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.