KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"guardian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guardian rzeczownik

rzeczownik + guardian
Kolokacji: 8
Manchester Guardian • law guardian • guardian of one's children • gate guardian • Trinidad Guardian • ...
guardian + rzeczownik
Kolokacji: 41
guardian angel • Guardian newspaper • Guardian News • Guardian home exchange • Guardian Professional • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • He was like a guardian angel for my new life.
  • Each of us took another as a guardian angel on point.
  • Which left him certain that he knew his guardian angel.
  • "Maybe some guardian angel will help me win a million dollars."
  • "Maybe my guardian angel is trying to tell me something," she said.
  • But no; if he had a guardian angel, it would have given up on him years ago.
  • Together they had to be guardian angel for each other and the whole ship.
  • And if he did, how safe that person would feel with such a guardian angel.
  • The old guy with the dog talked a lot about meeting his guardian angel.
  • Guardian angels are near, So sleep on, with no fear.
3. Guardian News = Strażnik Wiadomości Guardian News
4. Guardian home exchange = Wymiana strażnika domowa Guardian home exchange
5. Guardian Professional = Strażnik Profesjonalista Guardian Professional
7. Guardian reader = Czytelnik strażnika Guardian reader
9. Guardian review section = Część strażnika przeglądu Guardian review section
10. Guardian article = Artykuł strażnika Guardian article
11. Guardian Council = Rada Strażników Guardian Council
12. Guardian switchboard = Centrala telefoniczna strażnika Guardian switchboard
13. Guardian website = Serwis internetowy strażnika Guardian website
14. Guardian journalist = Dziennikarz strażnika Guardian journalist
guardian + czasownik
Kolokacji: 40
Guardian reports • Guardian recommends • Guardian says • Guardian describes • Guardian publishes • ...
czasownik + guardian
Kolokacji: 13
require guardian • appear in the Guardian • write in the Guardian • tell the Guardian • act as guardian • ...
przymiotnik + guardian
Kolokacji: 26
legal guardian • new guardian • court-appointed guardian • self-appointed guardian • sole guardian • ...
przyimek + guardian
Kolokacji: 10
by the Guardian • of the Guardian • for the Guardian • to the Guardian • in the Guardian • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.