ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"guard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guard rzeczownik

rzeczownik + guard
Kolokacji: 98
security guard • point guard • Coast Guard • prison guard • honor guard • border guard • shooting guard • palace guard • advance guard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. point guard = rozgrywający (w koszykówce) point guard
3. Coast Guard = Strażnik nadbrzeżny Coast Guard
4. prison guard = strażnik więzienny prison guard
7. shooting guard = rzucający obrońca (w koszykówce) shooting guard
9. advance guard = straż przednia, awangarda (w wojsku) advance guard
  • I want an advance guard, a third of our number.
  • Perhaps they could be the advance guard of those who actually have to work for their benefits.
  • Others believed the group was an advance guard for the Army.
  • This advance guard had moved up under most trying conditions.
  • His bound form would be found when the advance guard started ahead.
  • "So I couldn't round them up to act as our advance guard."
  • And there's more troops coming; this is just the advance guard.
  • With the infantry, the advance guard would be called the point man.
  • But, though he brought the first monster down, it was only the advance guard of the Dark's forces.
  • She was already over the summit, leading the advance guard.
10. Republican Guard = Gwardia Republikańska Republican Guard
11. Grenadier Guard = Grenadier Strażnik Grenadier Guard
12. color guard = poczet sztandarowy color guard
13. Home Guard = Gwardia Krajowa, Obrona Narodowa (organizacja obronna brytyjskiej armii w czasie II wojny światowej) Home Guard
14. trigger guard = kabłąk trigger guard
15. football guard = strażnik piłkarski football guard
16. U.S. Coast Guard = USA Strażnik nadbrzeżny U.S. Coast Guard
17. Life Guard = Dożywotni Strażnik Life Guard
18. Army National Guard = Wojska Lądowe Gwardii Narodowej (w USA) Army National Guard
19. Foot Guard = Stopa Strażnik Foot Guard
20. Air National Guard = Gwardia Narodowa lotnicza Air National Guard
21. Dragoon Guard = Dragon Strażnik Dragoon Guard
22. body guard = strażnik do ciała body guard
23. Horse Guard = Koń Strażnik Horse Guard
24. gate guard = strażnik bramy gate guard
25. city guard = straż miejska (np. w Polsce) city guard
26. sophomore guard = strażnik studenta drugiego roku sophomore guard
27. freshman guard = strażnik studenta pierwszego roku freshman guard
28. elite guard = elitarny strażnik elite guard
29. Iron Guard = Strażnik żelazny Iron Guard
30. camp guard = strażnik obozu camp guard
31. star guard = strażnik gwiazdorski star guard
32. SS guard = Strażnik SS SS guard
33. jail guard = dozorca jail guard
34. night guard = strażnik nocny night guard
35. United States Coast Guard = Morska Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych United States Coast Guard
guard + rzeczownik
Kolokacji: 66
guard duty • guard dog • guard post • guard tower • guard rail • National Guard troop • guard position • guard unit • National Guard unit • ...
guard + czasownik
Kolokacji: 297
guard stands • guard watches • guard comes • guard looks • guard moves • guard turns • guard takes • guard says • guard makes • ...
czasownik + guard
Kolokacji: 60
stand guard • play guard • keep guard • serve in the National Guard • work as a security guard • let one's guard • hire guards • ...
przymiotnik + guard
Kolokacji: 134
armed guard • old guard • rear guard • senior guard • offensive guard • left guard • personal guard • right guard • ...
przyimek + guard
Kolokacji: 21
under guard • on guard • by guards • at guard • with guards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.