"group" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

group rzeczownik

rzeczownik + group
Kolokacji: 734
age group • advocacy group • rights group • interest group • trade group • minority group • support group • opposition group • ...
group + rzeczownik
Kolokacji: 182
group member • group therapy • group discussion • group exhibition • group activity • Group b • group leader • Group a • group tour • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
7. group activity = działalność grupowa group activity
9. group home = rodzaj domu opieki (w którym grupa ludzi mieszka z opiekunem lub specjalistą, a jednocześnie mają zapewnioną autonomię) group home
10. group tour = wycieczka grupowa group tour
11. group show = widowisko grupowe group show
12. group theory = teoria grup (dział algebry) group theory
14. group winner = zwycięzca grupowy group winner
15. Groups Health All Yahoo = Grupy Zdrowie całe Yahoo Groups Health All Yahoo
16. group practice = spółdzielnia lekarska group practice
17. Group c = C grupowy Group c
18. group game = gra grupowa group game
19. group match = zapałka grupowa group match
20. group stage = scena grupowa group stage
21. Group d = D grupowy Group d
22. group director = dyrektor grupowy group director
23. group g = g grupowy group g
24. group meeting = spotkanie grupowe group meeting
25. group dynamics = dynamika grupy (sposób w jaki ludzie pracują i zachowują się w grupie) group dynamics
26. group work = praca w grupach group work
27. Group Captain = Pułkownik lotnictwa Group Captain
28. group effort = wysiłek grupowy group effort
29. group Hamas = Hamas grupowy group Hamas
30. group vice president = wiceprezes grupowy group vice president
31. Group horse race = Gonitwa grupowa Group horse race
32. group name = imię grupowe group name
33. group size = wielkość grupowa group size
34. group session = sesja grupowa group session
35. group identity = identyfikacja z grupą group identity
36. group level = poziom grupy group level
37. group stage match = zapałka grupowa sceniczna group stage match
38. Group race = Wyścig grupowy Group race
39. group setting = ustawienie grupowe group setting
40. group play = gra grupowa group play
41. Group e = E grupowe Group e
43. group project = projekt grupowy group project
44. Self-Help Group Clearinghouse = Clearinghouse samopomocowe grupowe Self-Help Group Clearinghouse
45. group phase = etap grupowy group phase
46. group action = działanie grupowe group action
47. group photo = grupowe zdjęcie group photo
48. group sex = seks grupowy group sex
49. Self-Help Group Clearinghouse database = Clearinghouse samopomocowe grupowe baza danych Self-Help Group Clearinghouse database
50. group membership = członkostwo w grupie group membership
51. group dance = taniec grupowy group dance
52. group executive = kierownictwo grupowe group executive
53. Group Theater = Scena grupowa Group Theater
55. Group f = F grupowy Group f
56. group lesson = lekcja grupowa group lesson
57. group photograph = zdjęcie grupowe group photograph
58. Group status = Status grupowy Group status
group + czasownik
Kolokacji: 647
group forms • group consists • group representing • group claims • group opposes • group disbands • group comprises • group sponsors • ...
czasownik + group
Kolokacji: 277
support groups • group dedicated • group opposed • group called • group based • group headed • group led • include groups • ...
przymiotnik + group
Kolokacji: 840
small group • large group • ethnic group • nonprofit group • environmental group • religious group • terrorist group • militant group • ...
przyimek + group
Kolokacji: 42
between groups • among groups • across groups • in groups • for groups • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.