KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"group" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

group rzeczownik

rzeczownik + group
Kolokacji: 734
age group • advocacy group • rights group • interest group • trade group • minority group • support group • opposition group • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. age group = grupa wiekowa age group
11. rebel group = grupa rebeliancka rebel group
15. focus group = grupa fokusowa (metoda badań jakościowych), grupa dyskusyjna focus group
16. control group = grupa kontrolna (np. w badaniach) control group
17. core group = grupa wiodąca core group
19. lobbying group = grupa lobbingowa lobbying group
21. watchdog group = grupa nadzorująca watchdog group
23. umbrella group = organizacja patronacka (składająca się z wielu mniejszych organizacji) umbrella group
24. elite group = elitarna grupa elite group
25. rap group = grupa rapowa rap group
26. aid group = grupa pomocowa aid group
27. Blackstone Group = Blackstone Grupa Blackstone Group
28. ownership group = własność grupa ownership group
29. muscle group = grupa mięśni muscle group
31. lobby group = lobby, grupa nacisku lobby group
32. singing group = śpiew grupa singing group
33. hydroxyl group = grupa hydroksylowa hydroxyl group
35. target group = docelowa grupa odbiorców, grupa docelowa target group
39. pop group = grupa grająca muzykę pop pop group
41. tour group = (noun) grupa wycieczkowa tour group
43. user group = grupa użytkowników user group
44. liberties group = wolności grupa liberties group
45. veterans group = weterani grupa veterans group
46. Carlyle Group = Carlyle Grupa Carlyle Group
51. jazz group = grupa jazzowa jazz group
52. battle group = grupa operacyjna battle group
53. dance group = grupa taneczna dance group
55. church group = grupa kościelna church group
56. media group = grupa medialna media group
59. population group = grupa ludności population group
61. fund group = fundusz grupa fund group
62. music group = grupa muzyczna music group
64. Task Group = Zadanie Grupa Task Group
66. action group = grupa zadaniowa, grupa operacyjna action group
67. food group = grupa pokarmowa food group
68. language group = grupa języków language group
71. girl group = girlsband (żeński zespół muzyczny) girl group
72. policy group = grupa polityczna policy group
73. school group = grupa szkolna school group
75. Vanguard Group = Awangarda Grupa Vanguard Group
76. sister group = grupa siostrzana sister group
77. folk group = grupa folklorystyczna folk group
78. Telegraph Media Group = Grupa telegraficzna medialna Telegraph Media Group
80. group of several teams = grupa kilku zespołów group of several teams
83. Information Group = Informacje Grupa Information Group
84. Bomb Group = Bomba Grupa Bomb Group
85. banking group = grupa bankowa banking group
87. methyl group = grupa metylowa methyl group
88. work group = grupa robocza work group
89. income group = grupa dochodowa income group
91. protest group = grupa protestacyjna protest group
92. year group = rok grupa year group
93. crime group = grupa kryminalna crime group
94. Travelers Group = Podróżni Grupa Travelers Group
95. exile group = emigrant grupa exile group
96. chamber group = sala grupa chamber group
97. hate group = nienawiść grupa hate group
98. party group = towarzyska grupa party group
99. terror group = grupa terrorystyczna terror group
100. newspaper group = grupa gazetowa newspaper group
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 134
group + rzeczownik
Kolokacji: 182
group member • group therapy • group discussion • group exhibition • group activity • Group b • group leader • Group a • group tour • ...
group + czasownik
Kolokacji: 647
group forms • group consists • group representing • group claims • group opposes • group disbands • group comprises • group sponsors • ...
czasownik + group
Kolokacji: 277
support groups • group dedicated • group opposed • group called • group based • group headed • group led • include groups • ...
przymiotnik + group
Kolokacji: 840
small group • large group • ethnic group • nonprofit group • environmental group • religious group • terrorist group • militant group • ...
przyimek + group
Kolokacji: 42
between groups • among groups • across groups • in groups • for groups • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.