"great" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

great przymiotnik

great + rzeczownik
Kolokacji: 2443
great deal • great success • great importance • great risk • great distance • great length • great job • great opportunity • great player • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. great deal = wiele, dużo great deal
3. great number = znaczna liczba great number
5. great interest = duże zainteresowanie great interest
7. great risk = wielkie ryzyko great risk
8. great distance = wielka odległość great distance
9. great length = wielka długość great length
10. great job = świetna praca great job
12. great effort = wielki wysiłek great effort
13. great player = wielki gracz great player
14. great idea = świetny pomysł great idea
15. great detail = znaczny szczegół great detail
17. great influence = wielki wpływ great influence
18. great value = wielkiej wartości great value
19. Great Lake = Wielkie jezioro Great Lake
20. great majority = znakomita większość great majority
21. great extent = ogromne rozmiary great extent
23. great variety = przeróżność great variety
24. great degree = ogromny stopień great degree
25. great concern = wielkie zainteresowanie great concern
26. great pleasure = wielka przyjemność great pleasure
28. great danger = wielkie niebezpieczeństwo great danger
29. great hall = główna sala w pałacu great hall
30. great respect = wielki respekt great respect
31. great height = ogromna wysokość great height
32. great honor = wielki honor great honor
33. great advantage = duża przewaga, spora przewaga great advantage
34. great impact = wielki wpływ great impact
35. great demand = wielkie żądanie great demand
36. great fun = świetna zabawa great fun
38. great significance = wielkie znaczenie great significance
39. great depth = wielka głębokość great depth
40. great wealth = wielkie bogactwo great wealth
41. great victory = zdecydowane zwycięstwo great victory
42. great talent = wielki talent great talent
43. great pride = wielka duma great pride
44. great relief = wielka ulga great relief
45. great flexibility = ogromna giętkość great flexibility
46. great benefit = wielka korzyść great benefit
47. great hope = wielka nadzieja great hope
50. great challenge = wielkie wyzwanie great challenge
52. great surprise = wielka niespodzianka great surprise
53. great joy = wielka radość great joy
54. great threat = wielka groźba great threat
56. great efficiency = znaczna wydajność great efficiency
57. great understanding = wielkie rozumienie great understanding
58. great gift = wielki dar great gift
59. great poet = wielki poeta great poet
63. great acclaim = znaczne uznanie great acclaim
64. great promise = wielka obietnica great promise
65. great enthusiasm = ogromny entuzjazm great enthusiasm
66. great shape = ogromny kształt great shape
67. great satisfaction = wielkie zadowolenie great satisfaction
68. great feeling = wielkie uczucie great feeling
69. great autonomy = wielka niezależność great autonomy
70. great leap = wielki skok great leap
71. great contribution = wielki udział great contribution
73. great proportion = znaczna proporcja great proportion
74. great beast = wielka bestia great beast
75. great confidence = wielkie przeświadczenie great confidence
76. great sadness = wielki smutek great sadness
77. great mystery = wielka tajemnica great mystery
78. great expense = wielki koszt great expense
79. great comfort = wielka wygoda great comfort
80. great improvement = znaczna poprawa great improvement
81. great fanfare = potężna fanfara great fanfare
82. great potential = potężny potencjał great potential
83. great harm = wielka krzywda great harm
84. great courage = wielka odwaga great courage
85. great warrior = wielki wojownik great warrior
87. great bulk = wielki wielki rozmiar great bulk
88. great accuracy = wielka dokładność great accuracy
89. Great Gatsby = Wielki Gatsby Great Gatsby
90. great flood = potężna powódź great flood
91. great burden = wielki ciężar great burden
92. great admirer = wielki wielbiciel great admirer
93. great composer = wielki kompozytor great composer
94. great actor = wielki aktor great actor
95. great affection = wielka sympatia great affection
96. Great Escape = Świetna Ucieczka Great Escape
97. great delight = wielka radość great delight
98. great outdoors = otwarta przestrzeń, otwarte przestrzenie great outdoors
99. great tragedy = wielka tragedia great tragedy
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 250
czasownik + great
Kolokacji: 15
sound great • look great • feel great • work great • play great • grow great • ...
przysłówek + great
Kolokacji: 35
significantly greater • far greater • truly great • slightly greater • considerably greater • ...
great + przyimek
Kolokacji: 16
great for • great about • great at • great in • great on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.