BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"gray" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gray przymiotnik

gray + rzeczownik
Kolokacji: 467
gray hair • gray eye • gray suit • gray area • gray sky • gray light • gray cloud • gray stone • gray wall • gray beard • gray wolf • ...
czasownik + gray
Kolokacji: 12
turn gray • go gray • look gray • grow gray • paint gray • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. turn gray = posiwieć, siwieć, osiwieć turn gray
2. go gray = posiwieć, siwieć, osiwieć go gray
3. look gray = szary spojrzenia look gray
4. grow gray = urośnij szarego grow gray
5. paint gray = szary farby paint gray
przysłówek + gray
Kolokacji: 6
prematurely gray • uniformly grey • completely gray • predominantly gray • slightly gray • ...
gray + przyimek
Kolokacji: 9
gray with • gray in • gray to • gray at • gray on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.