eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"grass" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grass rzeczownik

rzeczownik + grass
Kolokacji: 55
sea grass • meadow grass • prairie grass • spring grass • outfield grass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. sea grass = trawa morska sea grass
2. meadow grass = łąka trawa meadow grass
3. prairie grass = preria trawa prairie grass
4. spring grass = trawa wiosenna spring grass
grass + rzeczownik
Kolokacji: 71
grass root • grass field • grass court • grass seed • Grass Valley • ...
grass + czasownik
Kolokacji: 38
grass grows • grass covers • grass looks • grass turns • grass waves • ...
czasownik + grass
Kolokacji: 25
eat grass • cover with grass • cut the grass • grass known • see grass • ...
przymiotnik + grass
Kolokacji: 136
tall grass • green grass • long grass • dry grass • wet grass • high grass • soft grass • thick grass • native grass • short grass • ...
przyimek + grass
Kolokacji: 19
of grass • with grass • for grass • onto the grass • across the grass • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.