BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"gathering" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gathering rzeczownik

rzeczownik + gathering
Kolokacji: 22
family gathering • intelligence gathering • information gathering • news gathering • gathering of people • ...
gathering + rzeczownik
Kolokacji: 24
gathering place • gathering darkness • gathering dusk • gathering spot • gathering storm • ...
gathering + czasownik
Kolokacji: 12
gathering takes • gathering includes • gathering occurs • gathering features • gathering draws • ...
czasownik + gathering
Kolokacji: 14
attend the gathering • gathering is held • tell a gathering • organize gatherings • use for gatherings • ...
przymiotnik + gathering
Kolokacji: 83
large gathering • social gathering • annual gathering • public gathering • small gathering • political gathering • informal gathering • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. social gathering = spotkanie towarzyskie social gathering
4. public gathering = zgromadzenie publiczne public gathering
5. small gathering = nieliczne zgromadzenie small gathering
6. political gathering = polityczne spotkanie political gathering
7. informal gathering = nieformalne zgromadzenie informal gathering
8. international gathering = międzynarodowe spotkanie international gathering
9. religious gathering = religijne spotkanie religious gathering
przyimek + gathering
Kolokacji: 10
for gatherings • in gatherings • on gatherings • at a gathering • to a gathering • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.