ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
3. walled garden = ogrodzony ogród walled garden
4. beautiful garden = piękny ogród beautiful garden
7. lush garden = puszysty ogród lush garden
8. front garden = przedni ogród front garden
10. private garden = prywatny ogród private garden
11. public garden = publiczny ogród public garden
12. large garden = duży ogród large garden
13. little garden = mało ogrodu little garden
15. rural garden = sielski ogród rural garden
16. new garden = nowy ogród new garden
17. landscaped garden = urządzony ogród landscaped garden
18. lovely garden = uroczy ogród lovely garden
19. extensive garden = rozległy ogród extensive garden
20. botanic garden = ogród botaniczny botanic garden
21. terraced garden = ukształtowany tarasowo ogród terraced garden
22. English garden = Angielski ogród English garden
23. outdoor garden = ogród na powietrzu outdoor garden
25. ornamental garden = drzewo ozdobne ogród ornamental garden
27. sunken garden = ogród na niższym poziomie sunken garden
30. famous garden = sławny ogród famous garden
31. organic garden = organiczny ogród organic garden
32. French garden = Francuski ogród French garden
33. rear garden = ogród na tyłach domu rear garden
  • They went down the side of the house to the rear garden.
  • The back door to the rear garden was wide open.
  • He liked the sunlight that came in from the rear garden behind the club.
  • Although modest, the room had a window overlooking the rear garden.
  • Wolf opened the door, found himself in the rear garden of the house.
  • He led her down the long hallway and out into the rear garden.
  • Blood was also found on various leaves in the adjoining rear garden.
  • The society is seeking an additional $25,000 to create a rear garden at the library.
  • I've thinking of you all day as I tidied the rear garden.
  • But come, let me take you into the rear garden.
34. perennial garden = bylina ogród perennial garden
35. royal garden = królewski ogród royal garden
36. big garden = duży ogród big garden
37. tiny garden = maleńki ogród tiny garden
38. pleasant garden = przyjemny ogród pleasant garden
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.