Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"garden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garden rzeczownik

rzeczownik + garden
Kolokacji: 155
Covent Garden • vegetable garden • Rose Garden • flower garden • sculpture garden • Winter Garden • Boston Garden • kitchen garden • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. Covent Garden = dzielnica handlowa w Londynie Covent Garden
2. vegetable garden = warzywniak, ogród warzywny vegetable garden
  • She was looking over what had once been a vegetable garden.
  • But it's been so long since I had a serious vegetable garden.
  • Know you have a problem in the vegetable garden, but you're not sure what it is?
  • You'd like to learn how to design your own vegetable garden.
  • There is only one other vegetable garden in my entire development.
  • Learn everything you need to know about starting a vegetable garden.
  • In this article we will tell you how to design a vegetable garden.
  • Then she raised her eyes to the kitchen window and looked out across the vegetable garden.
  • If you can't live without a vegetable garden, reduce its size.
  • But if the vegetable garden is growing past your window, run for the beach.
7. Boston Garden = Boston Ogród Boston Garden
8. kitchen garden = ogród użytkowy, ogród warzywny, warzywnik, warzywniak kitchen garden
10. rock garden = skalniak (w ogródku) rock garden
11. herb garden = ogród ziołowy herb garden
12. beer garden = ogródek piwny beer garden
13. roof garden = ogród na dachu budynku roof garden
14. Carroll Garden = Carroll Ogród Carroll Garden
16. Brooklyn Botanic Garden = Brooklyn ogród botaniczny Brooklyn Botanic Garden
17. Madison Square Garden = Madison Kwadratowy Ogród Madison Square Garden
18. garden of one's house = ogród z czyjś dom garden of one's house
19. water garden = ogród na wodę water garden
20. pleasure garden = ogród wypoczynkowy, park rozrywki (rekreacyjny ogród publiczny) pleasure garden
23. Garden of Eden = rajski ogród, raj, Eden Garden of Eden
24. tea garden = miejsce uprawy herbaty tea garden
25. market garden = ogród warzywny market garden
26. rooftop garden = ogród dachu rooftop garden
27. Springfield Garden = Springfield Ogród Springfield Garden
28. Maple Leaf Garden = Liść klonowy Ogród Maple Leaf Garden
29. Kensington Garden = Kensington Ogród Kensington Garden
31. Palm Beach Garden = Plażowy Ogród palmowy Palm Beach Garden
34. Spring Garden = Ogród wiosenny Spring Garden
35. Victory Garden = Zwycięstwo Ogród Victory Garden
36. New York Botanical Garden = Nowy Jork ogród botaniczny New York Botanical Garden
38. landscape garden = ogród angielski landscape garden
40. backyard garden = podwórko ogród backyard garden
garden + rzeczownik
Kolokacji: 168
garden center • garden hose • garden plant • garden path • garden designer • Garden City • garden wall • garden party • garden design • ...
garden + czasownik
Kolokacji: 60
garden contains • garden includes • surrounded by gardens • garden grows • garden features • ...
czasownik + garden
Kolokacji: 80
include gardens • play at Madison Garden • tend one's garden • garden filled • garden surrounded • plant a garden • overlook the garden • ...
przymiotnik + garden
Kolokacji: 200
botanical garden • formal garden • walled garden • beautiful garden • Japanese garden • Secret Garden • lush garden • front garden • ...
przyimek + garden
Kolokacji: 23
at Madison Garden • with gardens • including gardens • for gardens • by gardens • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.