"gallery" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gallery rzeczownik

rzeczownik + gallery
Kolokacji: 127
art gallery • photo gallery • Tate Gallery • picture gallery • Image Gallery • shooting gallery • exhibition gallery • portrait gallery • ...
gallery + rzeczownik
Kolokacji: 37
gallery space • gallery owner • gallery wall • Gallery admission • gallery show • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. gallery space = przestrzeń galerii gallery space
2. gallery owner = właściciel galerii gallery owner
3. gallery wall = galeria ściana gallery wall
5. gallery show = widowisko galerii gallery show
7. gallery talk = mówienie galerii gallery talk
8. Gallery hour = Godzina galerii Gallery hour
9. gallery director = dyrektor galerii gallery director
gallery + czasownik
Kolokacji: 38
gallery opens • gallery holds • gallery represents • gallery features • gallery shows • ...
czasownik + gallery
Kolokacji: 32
visit galleries • exhibit in galleries • gallery is closed • hang in the National Gallery • open a gallery • ...
przymiotnik + gallery
Kolokacji: 114
small gallery • public gallery • main gallery • new gallery • large gallery • commercial gallery • permanent gallery • long gallery • ...
przyimek + gallery
Kolokacji: 14
at the National Gallery • with galleries • for galleries • through the galleries • into the gallery • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.