Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"gain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gain czasownik

gain + rzeczownik
Kolokacji: 362
gain control • gain access • gain popularity • gain attention • gain support • gain experience • gain recognition • gain power • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. gain access = uzyskać dostęp gain access
7. gain recognition = zdobyć uznanie gain recognition
10. gain momentum = nabrać rozpędu, nabierać pędu gain momentum
11. gain fame = sława przyrostu gain fame
12. gain ground = stać się znanym, popularnym, zyskać popularność gain ground
13. gain notoriety = zła sława przyrostu gain notoriety
14. gain weight = przytyć, przybrać na wadze gain weight
  • So why did I gain weight the last two days?
  • Only a small number of people gain much more weight.
  • She couldn't have gained weight in the past few hours.
  • Others, like him, gain weight no matter what they do.
  • Find someone who has gained weight in the past three months.
  • I've seen kids gain weight from playing too many video games.
  • When they asked if he has gained weight, I've said yes.
  • But then I had some problems in life and started gaining weight.
  • No one could figure out why she was gaining weight.
  • He also told me not to gain weight and to watch out when I drove at night.
17. gain acceptance = zyskać aprobatę gain acceptance
18. gain strength = nabierać sił gain strength
19. gain entry = dostać się (do środka czegoś) gain entry
21. gain prominence = zdobywać znaczącą pozycję, zyskiwać na znaczeniu gain prominence
25. gain insight = spostrzeżenie przyrostu gain insight
26. gain traction = zyskać uznanie, zyskać akceptację, spotkać się z aprobatą, zyskać przychylność gain traction
29. gain speed = nabierać prędkości gain speed
30. gain admission = wstęp przyrostu gain admission
31. gain exposure = wystawienie przyrostu gain exposure
32. gain entrance = wejście przyrostu gain entrance
33. gain possession = własność przyrostu gain possession
34. gain acclaim = uznanie przyrostu gain acclaim
35. gain steam = nabierać siły, nabierać mocy, nabierać energii, rosnąć w siłę gain steam
36. gain importance = znaczenie przyrostu gain importance
37. gain permission = pozwolenie przyrostu gain permission
38. gain currency = waluta przyrostu gain currency
39. gain altitude = przyrost wysokość gain altitude
40. gain publicity = zyskać rozgłos gain publicity
41. gain skills = zdobywać umiejętności gain skills
42. gain notice = ogłoszenie przyrostu gain notice
44. gain success = sukces przyrostu gain success
45. gain benefits = korzyści przyrostu gain benefits
46. gain readers = czytelnicy przyrostu gain readers
47. gain interest = interes przyrostu gain interest
48. gain renown = renoma przyrostu gain renown
53. gain several percent = zyskiwać kilka procent gain several percent
54. gain several yards = zyskaj kilka jardów gain several yards
55. gain the hand = zyskaj rękę gain the hand
56. gain one's trust = zyskiwać czyjś zaufanie gain one's trust
57. gain one's Award = zyskiwać czyjś Nagroda gain one's Award
58. gain several votes = uzyskaj kilka głosów gain several votes
59. gain several caps = zyskaj kilka majuskuł gain several caps
60. gain one's freedom = zyskiwać czyjś wolność gain one's freedom
61. gain one's name = zyskiwać czyjś imię gain one's name
62. gain several cents = zyskaj kilka centów gain several cents
63. gain credibility = wiarygodność przyrostu gain credibility
64. gain employment = zatrudnienie przyrostu gain employment
65. gain citizenship = obywatelstwo przyrostu gain citizenship
66. gain leverage = przyrost wpływ gain leverage
67. gain distinction = rozróżnienie przyrostu gain distinction
68. gain wealth = bogactwo przyrostu gain wealth
70. gain sympathy = współczucie przyrostu gain sympathy
71. gain a foothold = znaleźć punkt zaczepienia (do startu) gain a foothold
72. gain admittance = zostać wpuszczonym gain admittance
75. gain several imps = zyskaj kilka chochlików gain several imps
78. gain height = wznosić się, wzrastać, nabierać wysokości gain height
79. gain several pounds = zyskaj kilka funtów gain several pounds
80. attempt to gain = próba zyskania attempt to gain
83. effort to gain = wysiłek by zyskać effort to gain
84. gain membership = przyrost członkostwo gain membership
85. gain an audience = zyskaj publiczność gain an audience
86. opportunity to gain = okazja by zyskać opportunity to gain
87. gain money = przyrost pieniądze gain money
88. gain reviews = przeglądy przyrostu gain reviews
89. gain the rank = zyskaj stopień gain the rank
90. gain custody = areszt przyrostu gain custody
91. gain a BA = zyskaj BA gain a BA
92. gain one's feet = zyskiwać czyjś stopy gain one's feet
93. gain a majority = zyskaj większość gain a majority
94. gain a lot = zyskaj dużo gain a lot
95. way to gain = droga do przyrostu way to gain
96. gain one's release = zyskiwać czyjś zwolnienie gain one's release
98. gain airplay = czas antenowy przyrostu gain airplay
99. gain ownership = własność przyrostu gain ownership
czasownik + gain
Kolokacji: 32
want gain • attempt to gain • stand to gain • hope to gain • fail to gain • seek to gain • try to gain • manage to gain • continue to gain • ...
gain + przyimek
Kolokacji: 46
gain from • gain through • gain by • gain during • gain over • ...
gain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 48
quickly gain • rapidly gain • eventually gain • finally gain • later gain • slowly gain • gradually gain • steadily gain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.