BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) pretty, mildly
Kolokacji: 2
(2) genuinely, actually, truly
Kolokacji: 3
(3) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
1. wickedly funny = po szelmowsku zabawny wickedly funny
2. awfully funny = strasznie zabawny awfully funny
3. terribly funny = szalenie zabawny terribly funny
4. outrageously funny = oburzająco zabawny outrageously funny
5. seriously funny = wyjątkowo zabawny seriously funny
6. grimly funny = ponuro zabawny grimly funny
7. painfully funny = nieznośnie zabawny painfully funny
  • But it enacts a total, almost surreal breakdown of meaning and performance, and is painfully funny.
  • Pam finds this painfully funny to watch.
  • The play is painfully funny.
  • The monologues were also often, for the record, painfully funny.
  • They say "There's an uncomfortable quality to a lot of [her characters] that's painfully funny."
  • Entertainment Weekly said, "As poignant as it is painfully funny."
  • The truth has been present on every page of this complex and painfully funny novel: there is no forgiveness, no forgetting.
  • In a painfully funny moment, Ms. Baye's character, who is nervous, starts talking about her longtime quest for a hairy man.
  • Him and Her is painfully funny.
  • Not so with the painfully funny "Freaks and Geeks."
(5) particularly, especially
Kolokacji: 2
(9) wildly, riotously
Kolokacji: 2
(12) fiercely, savagely
Kolokacji: 2
(13) occasionally, sporadically
Kolokacji: 2
(14) deliciously, delightfully
Kolokacji: 2
(15) dryly, wryly
Kolokacji: 2
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.