BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(3) way, voice, mood
Kolokacji: 3
1. funny man = dziwny człowiek funny man
2. funny side = zabawna strona funny side
3. funny people = zabawni ludzie funny people
4. Funny Valentine = Zabawna Valentine Funny Valentine
  • Funny Valentine is the second album by avant-rock, experimental power trio Massacre.
  • The title is a reference to the song My Funny Valentine.
  • The coupling is a cover of "My Funny Valentine".
  • Eicher has recorded a cover version of the jazz standard "My Funny Valentine".
  • She also filmed her first leading role in the indie film My Funny Valentine.
  • "My Funny Valentine" is a wounding love song.
  • The final song in the top five was My Funny Valentine by Miles Davis.
  • Plus, if the holiday has a theme song, it would have to be "My Funny Valentine."
  • During the third round, she sang "My Funny Valentine" a cappella and advanced to the top 40.
  • "My Funny Valentine" played over the radio as men and women slumped in chairs.
5. funny piece = zabawny kawałek funny piece
6. funny game = zabawna gra funny game
7. funny person = zabawna osoba funny person
8. funny animal = zabawne zwierzę funny animal
9. funny shape = dziwny kształt funny shape
10. funny world = zabawny świat funny world
11. funny creature = zabawna istota żywa funny creature
12. funny actor = zabawny aktor funny actor
(5) stuff, bone, paper, material
Kolokacji: 4
(13) hat, clothes, costume
Kolokacji: 3
(15) comedy, sitcom
Kolokacji: 2
(16) money, accent, smile, cameo
Kolokacji: 4
(20) car, angle
Kolokacji: 2
(21) portrait, portrayal
Kolokacji: 2
(22) riff, phrase
Kolokacji: 2
(23) ad, commercial
Kolokacji: 2
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.