"full" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

full przymiotnik

full + rzeczownik
Kolokacji: 906
full name • full range • full moon • full length • full text • full force • full speed • full circle • full swing • full extent • full advantage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. full name = pełne imię i nazwisko full name
3. full range = pełen wybór, pełny zakres full range
6. full text = pełny tekst, całkowity tekst full text
8. full force = pełna siła full force
9. full speed = pełna prędkość full speed
11. full extent = pełne rozmiary full extent
12. full swing = pełne drgnięcie full swing
14. full attention = pełna uwaga full attention
15. full strength = pełna siła full strength
16. full potential = całkowity potencjał full potential
17. full responsibility = pełna odpowiedzialność full responsibility
18. full detail = pełny szczegół full detail
19. full view = pełna opinia full view
20. full height = pełna wysokość full height
21. full report = pełne sprawozdanie full report
22. full disclosure = pełne ujawnienie, pełne upowszechnienie, pełna jawność full disclosure
23. full access = pełny dostęp full access
24. full recovery = pełne odzyskanie full recovery
25. full capacity = pełna pojemność full capacity
26. full set = komplet, pełny zestaw full set
27. full benefit = pełna korzyść full benefit
28. full scholarship = pełne stypendium full scholarship
30. full complement = komplet, pełny zestaw, pełny skład full complement
31. full weight = pełna waga full weight
33. full orchestra = orkiestra symfoniczna full orchestra
35. full Senate = pełny senat full Senate
36. full load = pełny ładunek, pełne obciążenie full load
37. full sun = pełne słońce full sun
38. full stop = kropka (na końcu zdania) full stop
39. full lip = pełna warga full lip
42. full schedule = napięty harmonogram full schedule
43. full impact = pełny wpływ full impact
44. full cost = koszt całkowity full cost
47. full spectrum = pełne spektrum full spectrum
48. full blast = na cały regulator, pełną parą full blast
49. full measure = pełny wskaźnik full measure
50. full tilt = pełne przechylenie full tilt
51. full coverage = pełne pokrycie full coverage
52. full confidence = pełne zwierzenie full confidence
53. full ownership = pełna własność full ownership
54. full beard = pełna broda (rodzaj zarostu) full beard
56. full meal = pełny posiłek full meal
57. full understanding = pełne rozumienie full understanding
58. full breakfast = śniadanie angielskie full breakfast
59. full participation = pełny udział full participation
60. full partner = pełnoprawny partner full partner
62. full support = pełne poparcie full support
63. full price = pełna cena full price
64. full amount = pełna kwota full amount
65. full hour = pełna godzina full hour
66. full investigation = pełne śledztwo full investigation
68. full picture = pełny obraz full picture
69. full credit = pełny kredyt full credit
70. full page = cała strona full page
71. full control = pełna kontrola full control
72. full time = koniec meczu full time
73. full day = pełny dzień full day
74. full power = pełna moc full power
75. full version = pełna wersja (programu komputerowego) full version
77. full calendar = pełny kalendarz full calendar
78. full effect = pełny efekt full effect
79. full title = pełna nazwa full title
80. full knowledge = pełna wiedza full knowledge
81. full size = pełna wielkość full size
82. full authority = całkowite przyzwolenie full authority
83. full charge = pełne oskarżenie full charge
84. full recognition = pełne rozpoznanie full recognition
85. full accounting = pełna księgowość full accounting
86. full list = pełna lista full list
88. full house = pełna widownia, komplet widzów full house
89. full minute = pełna minuta full minute
90. full use = pełne wykorzystanie full use
91. full glass = pełne szkło full glass
93. full service = pełna obsługa, pełny cykl obsługi full service
94. full value = pełna wartość full value
95. full head = pełnoprawna głowa full head
96. full operation = pełna operacja full operation
98. full width = pełna szerokość full width
99. full year = pełny rok full year
100. full right = pełne prawo full right
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 153
czasownik + full
Kolokacji: 17
feel full • look full • fall full • run full • shine full • ...
przysłówek + full
Kolokacji: 10
suddenly full • completely full • pretty full • once full • fairly full • ...
full + przyimek
Kolokacji: 15
full of • full with • full on • full in • full to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.