KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"free" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

free przymiotnik

free + rzeczownik
Kolokacji: 497
free agent • free hand • free speech • free market • free agency • free trade • free election • free download • free will • free access • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. free hand = wolna ręka free hand
3. free speech = wolność słowa free speech
4. free market = wolny rynek, gospodarka wolnorynkowa free market
5. free agency = wolna agencja free agency
6. free trade = wolny handel free trade
7. free election = wolne wybory free election
  • They were also the first free elections held in the country since 1937.
  • The last free elections were held more than 40 years ago.
  • "They remember that we had a free, democratic election with the help of the international community."
  • The vote was the country's first free election in 30 years.
  • Within four years, the party will have to face free elections.
  • There is no talk of free elections in the near future.
  • At the end of the Period, free and open elections will be held in these areas.
  • In any free election here, they would do very well.
  • They also agreed to hold the nation's first free election in the second half of 1992.
  • We will be having the first free elections in Europe.
8. free will = wolna wola free will
9. free download = darmowe pobieranie danych free download
11. free concert = swobodna zgodność free concert
13. free fall = spadanie swobodne, spadek swobodny free fall
14. free lunch = darmowy lunch, darmowy obiad free lunch
15. free press = wolna prasa free press
16. free ticket = bezpłatny bilet free ticket
17. free rein = wolna ręka free rein
18. free kick = rzut wolny free kick
19. free ride = darmowa podróż free ride
20. free society = wolne społeczeństwo free society
21. free enterprise = wolna przedsiębiorczość free enterprise
22. free meal = darmowy posiłek free meal
23. free flow = ruch swobodny cieczy free flow
24. free spirit = wolny duch (osoba, która żyje tak, jak chce) free spirit
25. free expression = swoboda wyrażania swoich opinii free expression
26. free copy = egzemplarz bezpłatny free copy
27. free choice = wolny wybór, swobodny wybór free choice
28. free safety = wolne bezpieczeństwo free safety
29. free pass = darmowy bilet, bezpłatna karta wstępu free pass
31. free radical = wolny rodnik free radical
32. free zone = strefa wolnocłowa, wolny obszar celny free zone
33. free parking = wolne parkowanie free parking
34. free drink = darmowy napój free drink
35. free black = wolny czarnoskóry free black
36. free sample = bezpłatna próbka, darmowa próbka free sample
37. free movement = swoboda przemieszczania się free movement
38. free passage = bezpłatny przejazd free passage
39. free trip = wolna podróż free trip
41. free jazz = wolny jazz free jazz
42. free advice = bezpłatna porada free advice
43. free time = wolny czas free time
44. free service = darmowa usługa free service
45. free man = wolny człowiek free man
46. free Food = darmowe Jedzenie free Food
47. free space = miejsce wolne free space
48. free world = wolny świat free world
49. free country = wolny kraj free country
50. free version = swobodna wersja free version
51. free arm = wolne ramię free arm
52. free tour = wolna wycieczka free tour
53. free education = bezpłatna edukacja free education
54. free event = wolne wydarzenie free event
55. free newspaper = wolna gazeta free newspaper
56. free account = darmowy rachunek free account
57. free program = darmowy program free program
58. free care = swobodna opieka free care
59. free state = stan wolny pierwiastka free state
60. free energy = energia swobodna free energy
61. free transfer = wolny transfer (w piłce nożnej) free transfer
62. free use = swobodne wykorzystanie free use
63. free performance = darmowe przedstawienie free performance
64. free school = wolna szkoła free school
65. free land = wolna ziemia free land
66. free people = wolni ludzie free people
68. free publicity = wolny rozgłos free publicity
70. free app = wolna aplikacja free app
71. free exchange = waluta swobodnie wymienialna, wolne dewizy free exchange
72. free end = wolny koniec free end
73. free love = wolna miłość free love
74. free gift = darmowy dodatek, darmowy prezent, gratis free gift
75. free verse = wiersz wolny free verse
76. free city = wolne miasto free city
77. free woman = wolna kobieta free woman
78. free day = wolny dzień free day
79. free tool = wolne narzędzie free tool
80. free flight = lot swobodny free flight
81. free trade agreement = umowa o wolnym handlu free trade agreement
82. free clinic = wolna przychodnia free clinic
83. free exercise = wolne ćwiczenie free exercise
84. free music = wolna muzyka free music
85. free distribution = bezpłatna dystrybucja free distribution
86. free period = wolna lekcja, okienko w czasie zajęć free period
87. free show = darmowe widowisko free show
88. free citizen = wolny obywatel free citizen
89. free trial = darmowy test free trial
90. free nation = wolny naród free nation
91. free travel = wolna podróż free travel
92. free improvisation = swobodna improwizacja free improvisation
94. free game = wolna gra free game
95. free market economy = gospodarka wolnorynkowa free market economy
96. free play = wolna gra free play
98. free entry = deklaracja celna na towary importowane bez cła free entry
99. free library = wolna biblioteka free library
100. free weight = wolna waga free weight
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
czasownik + free
Kolokacji: 88
feel free • break free • admit free • set free • pull free • run free • go free • come free • roam free • fly free • walk free • make free • ...
przysłówek + free
Kolokacji: 41
relatively free • completely free • entirely free • truly free • largely free • ...
free + przyimek
Kolokacji: 23
free from • free of • free for • free with • free on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.