"fox" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fox rzeczownik

rzeczownik + fox
Kolokacji: 69
Century Fox • Mr. Fox • Michael J. Fox • President Vicente Fox • John Fox • Vicente Fox • Liam Fox • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. Century Fox = Wiek Lis Century Fox
2. Mr. Fox = Mr. Lis Mr. Fox
3. Michael J. Fox = Michael J. Lis Michael J. Fox
4. President Vicente Fox = Prezydent Vicente Lis President Vicente Fox
5. John Fox = John Fox John Fox
6. Vicente Fox = Vicente Lis Vicente Fox
7. Liam Fox = Liam Lis Liam Fox
8. James Fox = James Lis James Fox
9. Rick Fox = Rick Lis Rick Fox
10. George Fox = George Fox George Fox
11. Ms. Fox = Ms. Lis Ms. Fox
12. silver fox = srebrny lis silver fox
13. Megan Fox = Megan Lis Megan Fox
14. Matthew Fox = Mateusz Fox Matthew Fox
15. Fleet Fox = Flota Lis Fleet Fox
fox + rzeczownik
Kolokacji: 89
Fox News • Fox network • Fox Sport • Fox affiliate • Fox Television • fox hunting • Fox News Channel • Fox executive • ...
fox + czasownik
Kolokacji: 79
Fox makes • Fox goes • Fox announces • released by Century Fox • Mr. Fox says • ...
czasownik + fox
Kolokacji: 14
include foxes • air on Fox • star Michael Fox • join Fox • own Fox • ...
przymiotnik + fox
Kolokacji: 17
red fox • Little Fox • old fox • gray fox • arctic fox • ...
przyimek + fox
Kolokacji: 15
on Fox • at Fox • from Fox • by Fox • with Fox • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.