"formally" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

formally przysłówek

czasownik + formally
Kolokacji: 290
formally announce • formally established • formally recognize • formally opened • formally described • formally charged • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
4. formally opened = formalnie otworzyć formally opened
6. formally charged = formalnie pobrać opłatę formally charged
10. formally end = formalnie koniec formally end
11. formally named = formalnie nazwać formally named
15. formally called = formalnie zadzwonić formally called
16. formally begin = formalnie zacznij formally begin
18. formally known = formalnie znany formally known
20. say formally = powiedz formalnie say formally
23. formally ask = formalnie zapytaj formally ask
24. formally join = formalnie dołącz formally join
33. formally endorse = formalnie udziel poparcia formally endorse
34. formally agree = formalnie zgódź się formally agree
39. formally dressed = formalnie ubrać się formally dressed
41. bow formally = łuk formalnie bow formally
45. formally retire = formalnie przejdź na emeryturę formally retire
46. formally founded = formalnie założyć formally founded
47. formally merge = formalnie połącz formally merge
51. formally signed = formalnie podpisać formally signed
54. formally make = formalnie zrób formally make
56. formally installed = formalnie zainstalować formally installed
61. formally closed = formalnie zamknąć formally closed
63. formally apologize = formalnie przeproś formally apologize
67. meet formally = spotkaj formalnie meet formally
formally + przymiotnik
Kolokacji: 6
formally independent • formally correct • formally inventive • formally equivalent • formally neutral • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.