"force" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

force rzeczownik

rzeczownik + force
Kolokacji: 263
Air Force • task force • police force • work force • security force • U.S. force • labor force • ground force • enemy force • ...
force + rzeczownik
Kolokacji: 93
forces unit • force field • Air Force Combat Unit • Air Force base • Air Force Academy • Air Force Reserve • Air Force pilot • ...
force + czasownik
Kolokacji: 414
force captures • force attacks • force occupies • force operates • force consists • force withdraws • force drives • force invades • ...
czasownik + force
Kolokacji: 287
join forces • use force • force exerted • force stationed • force required • force led • force generated • fight forces • involve forces • ...
przymiotnik + force
Kolokacji: 723
armed force • military force • American force • British force • special force • German force • Iraqi force • full force • political force • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. German force = Niemiecka siła German force
8. full force = pełna siła full force
12. Soviet force = Radziecka siła Soviet force
17. Serbian force = Serb siła Serbian force
18. dominant force = dominująca siła dominant force
19. superior force = nadrzędna siła superior force
20. expeditionary force = korpus ekspedycyjny expeditionary force
22. sheer force = czysta siła sheer force
24. paramilitary force = siła członka organizacji paramilitarnej paramilitary force
30. outside force = poza siłą outside force
31. deadly force = sposób użycia siły mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć deadly force
32. Turkish force = Turecki siła Turkish force
33. gravitational force = siła przyciągania grawitacyjnego gravitational force
34. external force = siła zewnętrzna external force
35. occupying force = zajmując siłę occupying force
37. creative force = twórcza siła creative force
38. evil force = paskudna siła evil force
40. potent force = potężna siła potent force
41. hostile force = wroga siła hostile force
42. Syrian force = Syryjczyk siła Syrian force
43. destructive force = niszcząca siła destructive force
44. Egyptian force = Egipska siła Egyptian force
45. sufficient force = wystarczająca siła sufficient force
46. American-led force = Siła prowadzona przez Amerykanin/Amerykanka American-led force
47. Bosnian force = Bośniak siła Bosnian force
49. Croatian force = Chorwacka siła Croatian force
50. main force = główna siła main force
51. French force = Francuska siła French force
52. major force = główna siła major force
56. economic force = gospodarcza siła economic force
57. foreign force = obca siła foreign force
58. social force = społeczna siła social force
59. natural force = zjawisko naturalne natural force
61. Muslim force = Muzułmańska siła Muslim force
62. mysterious force = tajemnicza siła mysterious force
63. formidable force = onieśmielająca siła formidable force
64. large force = duża siła large force
66. dark force = ciemna siła dark force
68. Italian force = Włoska siła Italian force
69. total force = całkowita siła total force
70. loyal force = lojalna siła loyal force
71. effective force = faktyczna siła effective force
72. additional force = dodatkowa siła additional force
73. small force = niewielka siła small force
74. great force = potężna siła great force
75. Indian force = Indyjska siła Indian force
77. regular force = regularna siła regular force
78. significant force = znaczna siła significant force
79. federal force = federalna siła federal force
81. entire force = cała siła entire force
82. necessary force = niezbędna siła necessary force
83. magnetic force = siła magnetyczna magnetic force
85. only force = jedyna siła only force
86. important force = ważna siła important force
87. active force = czynna siła active force
89. African force = Afrykańska siła African force
90. strategic force = strategiczna siła strategic force
91. Allied force = Pokrewna siła Allied force
92. Korean force = Koreańska siła Korean force
93. tremendous force = wspaniała siła tremendous force
94. whole force = cała siła whole force
95. considerable force = znacząca siła considerable force
96. weak force = słaba siła weak force
97. Western force = Zachodnia siła Western force
98. opposing force = oddziały ćwiczące w roli przeciwnika opposing force
99. supernatural force = siła sił nadprzyrodzonych supernatural force
100. Lebanese Force = Libańczyk Siła Lebanese Force
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 153
przyimek + force
Kolokacji: 35
by force • into force • of forces • through force • without force • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.