KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"football" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

football rzeczownik

rzeczownik + football
Kolokacji: 53
college football • school football • youth football • league football • rules football • association football • club football • ...
football + rzeczownik
Kolokacji: 383
football player • Football League • football team • football game • football coach • football field • football match • football season • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. football player = piłkarz, osoba grająca w piłkę nożną football player
3. football team = drużyna piłki nożnej football team
9. football match = mecz piłki nożnej football match
13. football program = sekcja futbolu (w futbolu amerykańskim) football program
21. football lineman = monter linii elektrycznych piłkarski football lineman
22. football star = gwiazda piłki nożnej football star
23. football scholarship = stypendium piłkarskie football scholarship
  • We still have a small hard core of football supporters that are willing and able to create trouble if they're given the chance.
  • After all, some of them might be football supporters.
  • Some had brought bands with them, and looked more like football supporters than pilgrims.
  • 'It's a serious matter at a time when violence among football supporters has emerged again,' he said.
  • Eurostand was a campaign among European football supporters in 1998.
  • Today it is mainly used to distinguish fans from other football supporters.
  • How far are money and the media responsible for the misbehaviour of football supporters?
  • Those who cheer him on do so in the spirit of football supporters.
  • The tune is often used by English football supporters as the basis for chants.
  • In addition to his professional life, Plastow has found time to be an enthusiastic football supporter.
29. football competition = konkurs piłkarski football competition
30. football pitch = boisko piłkarskie football pitch
32. Survival Football Golf Auto = Samochód umożliwiający przetrwanie piłkarski golfowy Survival Football Golf Auto
33. football midfielder = zawodnik środka pola piłkarski football midfielder
36. football goalkeeper = bramkarz piłkarski football goalkeeper
37. football striker = napastnik piłkarski football striker
38. football league system = system ligi piłkarski football league system
39. football receiver = słuchawka piłkarska football receiver
41. football ground = boisko piłkarskie football ground
42. football safety = bezpieczeństwo piłkarskie football safety
43. Football League Trophy = Liga piłkarska Trofeum Football League Trophy
44. football end = kawałek piłkarski football end
45. head college football coach = główny trener piłkarski college'u head college football coach
46. Football League First Division = Liga piłkarska Pierwszy Podział Football League First Division
47. Football League Cup = Liga piłkarska Filiżanka Football League Cup
48. football guard = strażnik piłkarski football guard
49. Fantasy Football Basketball = Koszykówka fantazjia piłkarska Fantasy Football Basketball
50. Pro Football Hall = Za Sali piłkarskiej Pro Football Hall
51. All-Ireland Senior Football Championship = Wszyscy-Irlandia Starsze Mistrzostwa piłkarskie All-Ireland Senior Football Championship
53. Arena Football League = Arena liga piłkarska Arena Football League
54. National Football League = Zawodowa Liga Futbolu Amerykańskiego National Football League
55. rules football club = zasady klub piłkarski rules football club
56. head football coach = główny trener piłkarski head football coach
57. Rules football team = Zasady zespół piłkarski Rules football team
59. Football League Championship = Mistrzostwo ligi piłkarskie Football League Championship
60. Michigan Wolverines football team = Michigan mieszkańcy stanu Michigan zespół piłkarski Michigan Wolverines football team
61. College Football Hall = Sala college'u piłkarska College Football Hall
62. college football game = mecz futbolu amerykańskiego college'u college football game
63. National Football Conference = Krajowa Konferencja piłkarska National Football Conference
64. college football season = sezon piłkarski college'u college football season
65. school football team = zespół szkolny piłkarski school football team
66. college football coach = trener piłkarski college'u college football coach
67. Football League appearance = Wygląd ligi piłkarskiej Football League appearance
68. Football transfer rumor = Pogłoska transferu piłkarska Football transfer rumor
70. United Football League = Zjednoczona liga piłkarska United Football League
71. Richmond Football Club = Richmond klub piłkarski Richmond Football Club
74. football world = świat piłkarski football world
75. Football League debut = Liga piłkarska debiut Football League debut
76. Football Cup = Filiżanka piłkarska Football Cup
79. college football team = zespół college'u piłkarski college football team
80. football fullback = pomocnik piłkarski football fullback
82. All-America Football Conference = Kongres z całej Ameryki piłkarski All-America Football Conference
83. Carlton Football Club = Carlton klub piłkarski Carlton Football Club
85. football practice = trening piłkarski football practice
86. varsity football team = zespół międzyuczelniany piłkarski varsity football team
87. football center = ośrodek piłkarski football center
88. Melbourne Football Club = Melbourn klub piłkarski Melbourne Football Club
89. Rugby Football League = Liga piłkarska rugba Rugby Football League
90. West Australian Football League = Zachód australijska liga piłkarska West Australian Football League
92. football rivalry = rywalizacja piłkarska football rivalry
93. Southern Football League = Południowa liga piłkarska Southern Football League
94. home football game = mecz futbolu amerykańskiego domowy home football game
95. football department = departament piłkarski football department
96. career college football record = zapis zawodowy college'u piłkarski career college football record
97. Football Confederation = Konfederacja piłkarska Football Confederation
99. football commentator = sprawozdawca piłkarski football commentator
100. football event = wydarzenie piłkarskie football event
football + czasownik
Kolokacji: 16
football running • Ohio football represents • football takes • Football lives • football playing • ...
czasownik + football
Kolokacji: 66
play football • watch football • include football • use for football • announce from football • coach football • compete in football • ...
przymiotnik + football
Kolokacji: 104
professional football • Gaelic football • pro football • Canadian Football • American football • amateur football • Argentine football • ...
przyimek + football
Kolokacji: 26
about football • in football • including football • for football • of football • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.