"food" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

food rzeczownik

rzeczownik + food
Kolokacji: 91
junk food • comfort food • dog food • snack food • Kraft Food • staple food • baby food • health food • cat food • soul food • U.S. Food • ...
food + rzeczownik
Kolokacji: 360
food supply • food processor • food chain • food source • food product • food stamp • food industry • food shortage • food safety • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. food chain = łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny food chain
4. food source = źródło pożywienia food source
  • Thus months or years later a ready food source would be available.
  • They are also an important food source in many African countries.
  • Half of the world population's main food source is rice.
  • Is it going to be a food source for animals that are here?
  • Some species are an important food source for other animals.
  • They are considered an important food source for flat fish.
  • For one thing, grass is a major food source all over the world.
  • Wild life will not eat them until there are no other available food sources.
  • Native Americans were the first to use the river as a food source and for transportation.
  • Bands were usually named after an important food source in their area.
6. food stamp = talon na jedzenie (w USA), kartka żywnościowa food stamp
7. food industry = przemysł spożywczy, branża spożywcza food industry
8. food shortage = deficyt żywności food shortage
9. food item = rzecz spożywcza food item
10. food safety = bezpieczeństwo żywnościowe food safety
13. food price = cena spożywcza food price
15. food service = branża cateringowa food service
16. food aid = pomoc żywnościowa food aid
17. food restaurant = restauracja spożywcza food restaurant
18. Food Network = Sieć spożywcza Food Network
19. food crop = uprawa roślin spożywczych food crop
20. food processing = przetwórstwo spożywcze food processing
21. food writer = osoba pisząca na temat jedzenia food writer
22. food preparation = przygotowanie jedzenia food preparation
23. food bank = bank żywności (działalność charytatywna) food bank
25. food intake = spożycie jedzenia food intake
26. food vendor = sprzedawca spożywczy food vendor
27. food choice = wybór spożywczy food choice
28. food outlet = ujście spożywcze food outlet
29. food pantry = spiżarnia spożywcza food pantry
30. food security = bezpieczeństwo żywnościowe food security
32. food court = wydzielona część restauracyjna w centrum sklepowo-usługowym food court
34. food plant = roślina spożywcza food plant
35. food shop = sklep spożywczy food shop
36. food market = rynek spożywczy food market
38. food group = grupa pokarmowa food group
39. food business = biznes spożywczy food business
40. food ration = przydział spożywczy food ration
41. food crisis = kryzys spożywczy food crisis
42. food program = program żywieniowy food program
43. Food Drug Administration = Zarządzanie spożywcze narkotykowe Food Drug Administration
44. Food Agriculture Organization = Rolnictwo spożywcze Organizacja Food Agriculture Organization
45. Food Fitness Planner = Fitnessu Autor planu spożywczy Food Fitness Planner
46. Food News = Wiadomości spożywcze Food News
47. food fight = walka spożywcza food fight
48. food distribution = podział żywności, dystrybucja żywności food distribution
49. food additive = dodatek do żywności (np. konserwant) food additive
50. food critic = krytyk spożywczy food critic
51. food producer = producent żywności food producer
52. food resource = zasób spożywczy food resource
53. health food store = sklep ze zdrową żywnością health food store
54. food label = etykieta spożywcza food label
55. food retailer = sklep spożywczy food retailer
56. food grain = zboże spożywcze food grain
57. food festival = festiwal kulinarny food festival
59. food stall = stragan spożywczy food stall
60. World Food Program = Program światowy spożywczy World Food Program
61. Environment Food Rural Affair = Środowisko Jedzenie Wiejska Sprawa Environment Food Rural Affair
62. food web = sieć pokarmowa food web
63. Food Emporium = Centrum Handlowe spożywcze Food Emporium
64. food container = pojemnik spożywczy food container
65. food coloring = ubarwienie spożywcze food coloring
66. food riot = zamieszki wywołane brakiem żywności food riot
67. food waste = marnotrawstwo żywności food waste
68. food medical supply = jedzenie medyczny zapas food medical supply
69. food fish = ryba spożywcza food fish
70. food delivery = dostarczanie spożywcze food delivery
71. food stand = stoisko spożywcze food stand
72. food lover = miłośnik jedzenia food lover
73. food particle = cząstka spożywcza food particle
74. food system = system spożywczy food system
75. food consumption = spożycie żywności food consumption
76. food supplement = suplement żywnościowy food supplement
77. food packaging = opakowanie spożywcze food packaging
78. food storage = przechowywanie żywności food storage
79. food stock = towar spożywczy food stock
80. food import = import spożywczy food import
81. food package = paczka spożywcza food package
82. food establishment = firma spożywcza food establishment
83. food mill = młynek do przecierów food mill
84. food other supply = jedzenie inny zapas food other supply
85. food cart = wóz spożywczy food cart
86. food assistance = pomoc spożywcza food assistance
87. food ingredient = składnik spożywczy food ingredient
88. food shipment = transport spożywczy food shipment
89. blender food processor = mikser robot kuchenny blender food processor
90. food availability = dostępność spożywcza food availability
91. food distributor = dystrybutor spożywczy food distributor
92. food quality = jakość żywności food quality
93. food offering = propozycja spożywcza food offering
94. food taste = smak spożywczy food taste
95. food editor = osoba pisząca na temat jedzenia food editor
96. food insecurity = brak pewności siebie spożywczy food insecurity
97. food hall = sala spożywcza food hall
98. food drive = droga dojazdowa spożywcza food drive
99. food preference = preferencja spożywcza food preference
100. food staple = podstawowe pożywienie spożywcze food staple
food + czasownik
Kolokacji: 77
food contains • food comes • food includes • food makes • food serves • approved by the U.S. Food • comfort food means • ...
czasownik + food
Kolokacji: 199
eat food • buy food • prepare food • cook food • deliver food • steal food • distribute food • consume food • store food • supply food • ...
przymiotnik + food
Kolokacji: 354
fast food • healthy food • Chinese food • fresh food • favorite food • Italian food • organic food • prepared food • solid food • ...
przyimek + food
Kolokacji: 30
without food • including food • for food • about food • of food • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.