ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"food" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

food rzeczownik

rzeczownik + food
Kolokacji: 91
junk food • comfort food • dog food • snack food • Kraft Food • staple food • baby food • health food • cat food • soul food • U.S. Food • ...
food + rzeczownik
Kolokacji: 360
food supply • food processor • food chain • food source • food product • food stamp • food industry • food shortage • food safety • ...
food + czasownik
Kolokacji: 77
food contains • food comes • food includes • food makes • food serves • approved by the U.S. Food • comfort food means • ...
czasownik + food
Kolokacji: 199
eat food • buy food • prepare food • cook food • deliver food • steal food • distribute food • consume food • store food • supply food • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
6. deliver food = dostarcz jedzenie deliver food
7. steal food = ukradnij jedzenie steal food
11. supply food = jedzenie dostawcze supply food
14. obtain food = zdobywaj pożywienie obtain food
16. sell food = sprzedaj jedzenie sell food
17. order food = porządek jedzenie order food
18. receive food = otrzymaj jedzenie receive food
19. include food = obejmuj jedzenie include food
21. share food = jedzenie akcyjne share food
24. need food = potrzeba jedzenie need food
25. put food = położone jedzenie put food
26. enjoy food = zjedz z przyjemnością jedzenie enjoy food
27. keep food = trzymaj jedzenie keep food
28. send food = wyślij jedzenie send food
  • In the short run, rich countries can and should send food.
  • Following the storm, soldiers quickly sent food and medical to at least 50 communities in both countries.
  • I actually send him food every day to his office.
  • Soldiers quickly sent food and medical to at least 50 communities in both countries.
  • You will never ever stop sending food to areas like that.
  • On the other hand, it won't send food back to the kitchen, either.
  • But where people are simply poor we should not send cheap, or worse, free, food.
  • Some people send food back to get it done right.
  • I sent him food, and he really stuck to it.
  • They were highly impressed when he sent food for them from his own house.
29. avoid foods = uniknij jedzeń avoid foods
31. give food = dożywiać, dożywić give food
32. use food = wykorzystanie jedzenie use food
35. reflect to food = odzwierciedlij do jedzenia reflect to food
36. like food = jak jedzenie like food
37. want food = chciej jedzenie want food
38. feature food = cecha jedzenie feature food
39. leave food = zostaw jedzenie leave food
40. love food = jedzenie miłosne love food
41. base to food = podstawa do jedzenia base to food
42. collect food = zbierz jedzenie collect food
43. choose foods = wybierz jedzenia choose foods
44. allow food = pozwól jedzeniu allow food
46. see food = zobacz jedzenie see food
47. contain food = zawieraj jedzenie contain food
48. throw food = rzut jedzenie throw food
49. seek food = poszukuj jedzenia seek food
50. refuse food = jedzenie odpadów refuse food
51. require food = wymagaj jedzenie require food
52. forage for food = pasza dla jedzenia forage for food
54. food is loaded = jedzenie jest załadowane food is loaded
55. look for food = poszukaj jedzenia look for food
56. call food = rozmowa telefoniczna jedzenie call food
57. donate food = ofiaruj jedzenie donate food
58. pay for food = płaca dla jedzenia pay for food
59. hold food = trzymaj jedzenie hold food
60. take without food = weź bez jedzenia take without food
61. provide with food = zaopatruj w jedzenie provide with food
62. use as food = wykorzystanie jako jedzenie use as food
63. use for food = wykorzystanie do jedzenia use for food
64. food grown = jedzenie urosnąć food grown
66. chew one's food = żuć czyjś jedzenie chew one's food
67. accept food = przyjmij jedzenie accept food
68. mean food = chciej jedzenie mean food
69. take with food = weź z jedzeniem take with food
70. transport food = jedzenie transportowe transport food
71. touch one's food = dotknięcie czyjś jedzenie touch one's food
72. search for food = poszukiwania jedzenia search for food
73. handle food = dotknij jedzenia handle food
74. exclude food = zamknij dostęp jedzenia exclude food
75. spend on food = wydaj na jedzenie spend on food
76. supply with food = zapas z jedzeniem supply with food
77. swallow food = jaskółka jedzenie swallow food
78. add to food = zwiększ jedzenie add to food
79. fill with food = napełnij się jedzeniem fill with food
80. smell food = zapach jedzenie smell food
81. pick at one's food = dziubać jedzenie (jeść coś bez apetytu) pick at one's food
82. push food = pchnięcie jedzenie push food
83. preserve food = zakonserwuj jedzenie preserve food
84. add foods = dodaj jedzenia add foods
85. drop food = kropla jedzenie drop food
86. cover food = jedzenie okładkie cover food
przymiotnik + food
Kolokacji: 354
fast food • healthy food • Chinese food • fresh food • favorite food • Italian food • organic food • prepared food • solid food • ...
przyimek + food
Kolokacji: 30
without food • including food • for food • about food • of food • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.