Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"flow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

flow rzeczownik

rzeczownik + flow
Kolokacji: 77
cash flow • blood flow • water flow • traffic flow • air flow • lava flow • river flow • fluid flow • gas flow • data flow • gene flow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. cash flow = przepływy pieniężne cash flow
  • The company had free cash flow of a little more than $2 a share in 1997.
  • They know about the cash flow and what's got to be done.
  • The companies also said cash flow for the period had been better than expected.
  • Cash flow is a key part of her financial analysis.
  • That will make no difference in terms of cash flow.
  • But it said cash flow would be a bit better.
  • "What they're trying to do is help us get our cash flow under control."
  • In this example, only one future cash flow was considered.
  • The station was reported to have cash flow of about $8 million.
  • That means the company's cash flow looks better in the short run.
5. air flow = przepływ powietrza air flow
6. lava flow = strumień lawy lava flow
7. river flow = przepływ rzeczny river flow
8. fluid flow = przepływ płynu (mechanika płynów) fluid flow
9. gas flow = przepływ gazowy gas flow
10. data flow = przepływ informacji data flow
11. gene flow = przepływ genów (między krzyżującymi się ze sobą populacjami) gene flow
12. heat flow = przepływ ciepła heat flow
14. flow of capital = przepływ kapitału flow of capital
15. flow of energy = przepływ energii flow of energy
16. urine flow = wypływ moczu urine flow
17. flow of money = przepływ pieniędzy flow of money
18. stream flow = przepływ strumienia stream flow
19. flow of oil = przepływ oleju flow of oil
20. fuel flow = przepływ paliwowy fuel flow
21. trade flow = przepływ handlowy trade flow
22. flow of people = przepływ osób flow of people
23. work flow = przepływ roboczy work flow
flow + rzeczownik
Kolokacji: 34
flow rate • flow chart • flow control • flow pattern • flow velocity • ...
flow + czasownik
Kolokacji: 41
flow increases • flow continues • flow slows • flow stops • flow causes • ...
czasownik + flow
Kolokacji: 25
stem the flow • block the flow • control the flow • stop the flow • increase the flow • reduce the flow • ...
przymiotnik + flow
Kolokacji: 143
steady flow • free flow • constant flow • current flow • natural flow • continuous flow • high flow • normal flow • ...
przyimek + flow
Kolokacji: 9
of flow • with the flow • into the flow • on the flow • in the flow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.