PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"floor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

floor rzeczownik

rzeczownik + floor
Kolokacji: 156
ground floor • dance floor • Senate floor • stone floor • ocean floor • marble floor • valley floor • forest floor • wood floor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
2. dance floor = parkiet (do tańca) dance floor
4. stone floor = kamienna podłoga stone floor
7. marble floor = marmurowa podłoga marble floor
8. forest floor = poszycie lasu, detrytus (rozdrobniona materia organiczna pochodząca z martwych organizmów) forest floor
9. wood floor = drewniana podłoga wood floor
10. hardwood floor = podłoga z drewna pozyskanego z drzew liściastych, podłoga z twardego drewna hardwood floor
11. sea floor = dno morskie sea floor
12. tile floor = wykafelkowana podłoga tile floor
13. kitchen floor = podłoga kuchenna kitchen floor
14. dirt floor = klepisko dirt floor
  • He had three piles in the center of the dirt floor.
  • I got up from the table and sat on the dirt floor next to her.
  • She opened her eyes and found herself looking across a dirt floor.
  • I found myself staring at the dirt floor, trying to figure out what the hell was going on.
  • Inside, there was a single small room with a dirt floor.
  • We have covered the dirt floor with plastic but want to do more.
  • Then he let himself down from the loft to the dirt floor.
  • At night the slaves were allowed a fire in the center of the dirt floor.
  • We sat by a fire she built in the middle of her dirt floor, the only light.
  • In the courtyard there was a little house with a dirt floor.
15. trading floor = parkiet giełdowy trading floor
17. parquet floor = parkiet na podłodze parquet floor
18. bathroom floor = podłoga łazienki bathroom floor
21. basement floor = piętro w suterenie basement floor
23. shop floor = miejsce pracy zwykłych pracowników w zakładzie (w odróżnieniu do kadry kierowniczej i administracji) shop floor
24. cement floor = podłoga cementowa cement floor
25. linoleum floor = podłoga wyłożona linoleum linoleum floor
26. desert floor = podłoga pustynna desert floor
27. cavern floor = podłoga jaskini cavern floor
28. cabin floor = podłoga kabiny cabin floor
29. crater floor = podłoga krateru crater floor
30. home floor = podłoga domowa home floor
32. floor of one World Center = podłoga jednego Ośrodka światowego floor of one World Center
33. tunnel floor = podłoga tunelu tunnel floor
34. stage floor = podłoga sceniczna stage floor
35. convention floor = podłoga konwencji convention floor
36. oak floor = podłoga z dębu oak floor
37. canyon floor = podłoga kanionu canyon floor
38. terrazzo floor = podłoga lastryka terrazzo floor
39. garage floor = podłoga garażowa garage floor
40. metal floor = metalowa podłoga metal floor
42. gallery floor = podłoga galerii gallery floor
43. rock floor = podłoże skalne rock floor
44. living room floor = podłoga pokoju dziennego living room floor
45. arena floor = podłoga areny arena floor
46. floor of one's cell = podłoga z czyjś komórka floor of one's cell
47. lobby floor = podłoga lobby lobby floor
48. casino floor = podłoga kasyna casino floor
49. studio floor = podłoga studia studio floor
50. plank floor = podłoga deski plank floor
51. warehouse floor = podłoga magazynu warehouse floor
52. attic floor = podłoga strychu attic floor
53. gym floor = podłoga gimnastyczna gym floor
54. closet floor = cicha podłoga closet floor
55. earth floor = klepisko earth floor
56. parlor floor = podłoga salonu parlor floor
floor + rzeczownik
Kolokacji: 80
floor plan • floor space • floor tile • floor level • floor area • floor leader • floor exercise • floor window • floor debate • floor lamp • ...
floor + czasownik
Kolokacji: 60
floor contains • floor houses • floor covering • floor consists • floor holds • ...
czasownik + floor
Kolokacji: 113
lead to the floor • sit down on the floor • look down at the floor • pick up from the floor • climb to the floor • house on the floor • ...
przymiotnik + floor
Kolokacji: 120
top floor • upper floor • main floor • concrete floor • wooden floor • tiled floor • bare floor • polished floor • mosaic floor • entire floor • ...
przyimek + floor
Kolokacji: 29
between floors • with floors • onto the floor • across the floor • off the floor • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.