"fish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fish rzeczownik

rzeczownik + fish
Kolokacji: 65
U.S. Fish • game fish • aquarium fish • United States Fish • food fish • ...
fish + rzeczownik
Kolokacji: 128
fish species • fish stock • fish tank • fish oil • fish population • fish dish • fish sauce • fish pond • fish soup • fish farm • fish market • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. fish stock = zasoby ryb, zasoby rybne fish stock
3. fish tank = akwarium fish tank
4. fish oil = olej rybi, tran fish oil
6. fish dish = półmisek do ryb fish dish
8. fish pond = staw hodowlany fish pond
9. fish soup = zupa rybna fish soup
11. fish farm = gospodarstwo rybne fish farm
  • The fish farm has enough work to keep two people very busy.
  • A fish farm is being built on the other to feed them.
  • They'd already turned many of the lakes into fish farms.
  • Something I'd like to start up here is a fish farm.
  • That area has since been turned over to an entrepreneur who is trying to turn it into a fish farm.
  • More than 12,000 fish farms have been established across Pakistan.
  • It is most commonly seen in fish farms with poor water quality.
  • There is also a fish farm on the island, and small scale fishing.
  • I had a brand new shiny fish farm with no money.
  • But, in a story repeated throughout the trip, he said the fish farms had changed all that.
13. fish restaurant = restauracja rybna fish restaurant
14. fish stew = mięso duszone z jarzynami rybne fish stew
15. fish fillet = filet rybny fish fillet
16. fish scale = łuski (ryby) fish scale
17. fish egg = jajko rybne fish egg
18. fish ladder = przepławka (budowla rzeczna mająca umożliwić rybom wędrówkę wzdłuż rzeki) fish ladder
19. fish hatchery = wylęgarnia ryb fish hatchery
20. fish bone = ość fish bone
21. fish hook = haczyk (do łowienia ryb) fish hook
22. fish cake = kotlet rybny fish cake
23. fish chip shop = frytkarnia rybna fish chip shop
24. fish head = rybia głowa fish head
25. fish store = sklep rybny fish store
fish + czasownik
Kolokacji: 94
fish swims • fish comes • Fish says • fish eats • fish includes • ...
czasownik + fish
Kolokacji: 80
catch fish • eat fish • sell fish • serve fish • include fish • fish found • take fish • kill fish • see fish • fish called • get fish • buy fish • ...
przymiotnik + fish
Kolokacji: 181
ray-finned fish • big fish • fresh fish • bony fish • dead fish • tropical fish • grilled fish • raw fish • small fish • large fish • ...
przyimek + fish
Kolokacji: 19
of fish • including fish • with fish • for fish • from fish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.