BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"firm" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

firm rzeczownik

rzeczownik + firm
Kolokacji: 204
law firm • investment firm • brokerage firm • accounting firm • securities firm • research firm • equity firm • relations firm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
1. law firm = kancelaria adwokacka law firm
3. brokerage firm = firma pośrednictwa, firma maklerska brokerage firm
4. accounting firm = firma księgowa accounting firm
5. securities firm = firma papierów wartościowych securities firm
6. research firm = firma badawcza research firm
7. equity firm = firma udziału equity firm
8. relations firm = związki twardy relations firm
  • More recently a light engineering firm has taken over the site.
  • He then spent one year working in an engineering firm.
  • From 1963 he ran an engineering firm and an agency for technology news.
  • He has worked since 1974 for three different environmental engineering firms.
  • We'll have to contract the engineering firm to build us the rest.
  • In my case I work for an engineering firm that has a global presence.
  • He was working for an engineering firm and met Herbert in the course of business.
  • Prior to entering Congress, he was the president of a small engineering firm.
  • Three hundred and eighty jobs are to go at an engineering firm.
  • It has since been bought and sold by other engineering firms.
10. design firm = firma projektowa design firm
11. estate firm = firma majątku estate firm
12. architecture firm = firma architektury architecture firm
14. advertising firm = firma reklamowania advertising firm
15. buyout firm = firma wykupu akcji buyout firm
16. construction firm = firma budowlana construction firm
17. marketing firm = firma marketingowa marketing firm
18. family firm = firma rodzinna family firm
19. Manhattan firm = Manhattan firma Manhattan firm
21. search firm = poszukiwania firma search firm
22. lobbying firm = firma lobbyingu lobbying firm
23. venture capital firm = firma kapitału wysokiego ryzyka venture capital firm
24. management consulting firm = biuro porad dotyczące zarządzania management consulting firm
25. investment banking firm = firma bankowa inwestycyjna investment banking firm
26. publishing firm = firma wydawnicza publishing firm
27. Wall Street firm = Firma Wall Street Wall Street firm
28. U.S. firm = USA firma U.S. firm
29. member firm = firma członkowska member firm
30. trading firm = firma handlowa trading firm
31. market research firm = firma badań rynkowych market research firm
32. Manhattan law firm = Manhattan kancelaria adwokacka Manhattan law firm
33. management firm = firma zarządzająca management firm
34. Washington law firm = Kancelaria adwokacka waszyngtońska Washington law firm
35. money management firm = firma gospodarki pieniężnej money management firm
36. insurance firm = firma ubezpieczeniowa insurance firm
37. New York firm = Firma Nowego Jorku New York firm
38. manufacturing firm = firma przemysłowa manufacturing firm
39. firm of Co. = twardy z Co. firm of Co.
40. technology firm = firma techniki technology firm
41. banking firm = firma bankowa banking firm
42. polling firm = firma głosowania polling firm
43. auditing firm = firma kontrola auditing firm
44. software firm = firma softwarowa software firm
45. Washington firm = Firma waszyngtońska Washington firm
46. London firm = Firma londyńska London firm
47. Chicago firm = Chicagowska firma Chicago firm
48. PR firm = PR firma PR firm
49. investment management firm = firma zarządzania papierami wartościowymi investment management firm
50. development firm = firma rozwoju development firm
51. business firm = firma handIowa, przedsiębiorstwo handlowe business firm
52. consultancy firm = firma konsultingowa consultancy firm
53. specialist firm = firma specjalisty specialist firm
54. planning firm = firma planistyczna planning firm
firm + czasownik
Kolokacji: 225
firm specializes • firm represents • firm begins • firm uses • firm makes • firm takes • firm says • firm provides • firm pays • ...
czasownik + firm
Kolokacji: 44
firm based • stand firm • hold firm • firm owned • firm called • start one's firm • form one's firm • consult firm • firm is hired • ...
przymiotnik + firm
Kolokacji: 159
large firm • architectural firm • small firm • financial firm • advisory firm • foreign firm • British firm • local firm • independent firm • ...
przyimek + firm
Kolokacji: 17
among firms • between firms • to firms • on firms • at the firm • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.